EGOV SELECT LEDEN

Diensten van Egov Select/e-gov vzw

Egov Select, de publieke benaming voor e-gov vzw, selecteert en rekruteert ICT-profielen voor federale overheidsdiensten en -instellingen en verstrekt als vzw enkel diensten aan zijn leden en uitsluitend op hun vraag.

Egov Select staat in voor:

  • het volledige selectieproces;
  • de aanwerving van de kandidaat;
  • de personeels- en loonadministratie, inclusief sociaal overleg;
  • de maandelijkse facturatie aan zijn leden en de boekhoudkundige verwerking hiervan.

De federale overheidsdienst of -instelling neemt de werknemers van Egov Select op in zijn organisatie en is zelf verantwoordelijk voor:

  • de werkomstandigheden en het welzijn;
  • de jobinhoud en het algemeen functioneren in de organisatie;
  • het loopbaanpad (promoties, evaluaties, …);
  • de opleidingen.

 

Klant worden van Egov Select/e-gov vzw

Uw organisatie wordt lid van Egov Select op het moment dat ze toetreedt tot de e-gov vzw.

Alle actoren van de federale overheidsdiensten, uitgezonderd de instellingen die deel uitmaken van de sociale zekerheid, kunnen lid worden op voorwaarde dat ze niet BTW-plichtig zijn en een aantal richtlijnen volgen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de wet van 17 juli 2001 en de statuten van de e-gov vzw.

De aanvragen tot lidmaatschap worden schriftelijk gericht aan de Afgevaardigd Bestuurder op de maatschappelijke zetel. Vervolgens wordt de kandidatuur voorgedragen aan de Algemene Vergadering, Maria Theresiastraat 1/3, 1000 Brussel.

Tussen de leden en Egov Select/e-gov vzw wordt vervolgens een bijzondere samenwerkingsovereenkomst (BSM) afgesloten die de samenwerking formaliseert.

Published date: 
08/06/2015 - 15:15
Wijzigingsdatum: 
06/02/2017 - 13:53