Klanten/Leden

Ledenlijst
 
 1. Belspo (POD Wetenschapsbleid)
 2. BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie)
 3. BTC (Belgische Technische Coöperatie)
 4. CCB/CERT.be (Centrum voor Cybersecurity België)
 5. CDSCA (Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging)
 6. College van de hoven en rechtbanken
 7. Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen
 8. DAV (Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging)
 9. De Munt
 10. Defensie
 11. DWTI (Dienst Wetenschappelijke en technische Informatie)
 12. FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
 13. Fedasil (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers)
 14. Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 15. Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
 16. Federaal Planbureau
 17. Federale Politie
 18. Federale overheidsdienst Beleid & Ondersteuning
 19. Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 20. Federale overheidsdienst Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking
 21. Federale overheidsdienst Economie
 22. Federale overheidsdienst Financiën
 23. Federale overheidsdienst Justitie
 24. Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (incl. Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging)
 25. Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
 26. FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
 27. Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
 28. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding    
 29. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
 30. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
 31. Koninklijke Schenking (Koninklijk Paleis)
 32. Kruispuntbank van Sociale Zekerheid
 33. Nationale Plantentuin van België
 34. NGI (Nationaal Geografisch Instituut)
 35. Raad van Staat
 36. Regie der Gebouwen
 37. Rekenhof
 38. Rijksarchief
 39. CSPI (CoördinatieStructuur voor PatrimoniumInformatie)
 40. Selor       
 41. SSGPI (Secretariaat voor de Geïntegreerde Politie)
 42. Unia (voorheen: Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding)
 43. Veiligheid van de Staat