Diensten voor werknemers

Nieuw sociaal secretariaat.

Vanaf januari verzorgt Attentia het sociaal secretariaat voor Egov. Karen Marchand, pay roll coördinator bij onze organisatie, blijft jullie eerstelijns contactpersoon. Tijdens de infosessies in december hebben we  jullie laten kennismaken met de nieuwe toepassing en hoe jullie hiervan kunnen gebruik maken. Er wordt ook een toelichting bij de elektronische loonbrief voorzien.

Meer info over de toepassing vind je in de members section: 
/sites/default/files/content/menu-images/dots_nl_egov_select_1286_dots_infosessie_werknemers_nl_20171128_fde.pdf
 

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement van Egov select kan u terugvinden in de members section onder volgende link: 
/sites/default/files/content/menu-images/nl_3_arbeidsreglement_egov.pdf
 

Pensioenreglement Delory

Het reglement dat het aanvullend pensioen voor de medewerkers van Egov en Smals regelt, is recent aangepast.
Wetswijzigingen, maatregelen om de financiële draagkracht van het pensioenfonds te waarborgen en een actualisering van de tekst liggen hieraan ten grondslag.
De afgelopen weken hebben de vakbonden en de Raden van Bestuur van Egov en Smals deze aanpassing goedgekeurd.

Onder volgende link vindt u een document met een toelichting bij de belangrijkste wijzigingen:
/sites/default/files/content/2018.11.08_nouveau_reglement_de_pension_complementaire_v1.0_nl.pdf
 

Jaarlijkse vakantie

Praktische zaken omtrent de vakantieregeling.
/sites/default/files/content/vacances_annuelles-jaarlijkse_vakantie_2019.pptx
 

 Presentaties van de vergadering van 27 november 2018

/sites/default/files/content/onthaal_27-11_final.pptx

Telewerken

De wetgeving over regelmatig telewerken vind je terug op sites/default/files/content/cao-085-bis-27-02-2008-tcm183-294758.pdf en /sites/default/files/content/cao-085.pdf