Geschiedenis

Wie zijn we?

Fedict werd in 2001 opgericht en werkt voor de federale overheid aan de uitwerking en opvolging van e-government. Hiertoe staat Fedict de federale overheidsdiensten bij om hun dienstverlening aan burgers, ondernemingen en ambtenaren te verbeteren met behulp van vernieuwende informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Om de vacatures voor ICT-profielen snel te kunnen invullen, werd in 2001 Egov vzw opgericht. Het operationeel beheer van de vzw was toen in handen van de vzw Smals.

In 2001 startte Egov vzw met de rekrutering van gespecialiseerde ICT-medewerkers voor Fedict.

Een jaar later werd de dienstverlening uitgebreid naar de andere leden van de vzw, de federale overheidsdiensten en de federale instellingen die niet tot de sector van de sociale zekerheid behoren.

In 2007 werd het operationeel beheer overgebracht naar Fedict.

Vandaag is ‘Egov Select’ de publieke naam voor Egov vzw en stelt Egov Select 360 werknemers te werk, verspreid over zestien aangesloten federale overheidsdiensten of -instellingen.

 

Mijlpalen van Egov Select
 

2001 - Wet van 17 juli 2001, Egov vzw opgericht

2002 - Activering van Egov vzw: rekrutering voor Fedict

2003 - Opstart van de rekrutering voor de andere leden

2007 - Integratie Egov vzw binnen Fedict

2008 - Fedict Select wordt de publieke benaming van Egov vzw

2017 - Egov Select wordt de publieke benaming van Egov vzw

 

Werking
 

Egov Select werft de medewerkers zelf aan en stelt ze vervolgens ter beschikking van de betreffende federale overheidsdienst of -instelling. Dat betekent dat de federale overheidsdienst of -instelling de werknemers van Egov Select opneemt en integreert in zijn organisatie en zelf verantwoordelijk is voor de jobinhoud, het loopbaanpad en de werkomstandigheden van de werknemer.

Naast het selectie- en aanwervingsproces staat Egov Select ook in voor de loon- en personeelsadministratie en de facturatie aan zijn leden.