Klanten/Leden

Ledenlijst
 
 1. Belspo (POD Wetenschapsbleid)
 2. BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie)
 3. BTC (Belgische Technische Coöperatie)
 4. CCB/CERT.be (Centrum voor Cybersecurity België)
 5. CDSCA (Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging)
 6. College van de hoven en rechtbanken
 7. Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen
 8. DAV (Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging)
 9. De Munt
 10. Defensie
 11. DWTI (Dienst Wetenschappelijke en technische Informatie)
 12. FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
 13. Fedasil (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers)
 14. Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 15. Federaal Planbureau
 16. Federale Politie
 17. Federale overheidsdienst Beleid & Ondersteuning
 18. Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 19. Federale overheidsdienst Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking
 20. Federale overheidsdienst Economie
 21. Federale overheidsdienst Financiën
 22. Federale overheidsdienst Justitie
 23. Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (incl. Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging)
 24. Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
 25. FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
 26. Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
 27. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding    
 28. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
 29. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
 30. Koninklijke Schenking (Koninklijk Paleis)
 31. Kruispuntbank van Sociale Zekerheid
 32. Nationale Plantentuin van België
 33. NGI (Nationaal Geografisch Instituut)
 34. Raad van Staat
 35. Regie der Gebouwen
 36. Rekenhof
 37. Rijksarchief
 38. CSPI (CoördinatieStructuur voor PatrimoniumInformatie)     
 39. SSGPI (Secretariaat voor de Geïntegreerde Politie)
 40. Unia (voorheen: Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding)
 41. Veiligheid van de Staat