Dataverse Java Developer - Rijksarchief/Archives du Royaume

Het SODA project wordt gefinancierd door de POD Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) en wil een prototype ontwikkelen voor de Belgische dienstverlener van het Europese  CESSDA-netwerk, een archiefnetwerk met onderzoeksgegevens van sociale wetenschappen. De nationale dienstverleners hebben de opdracht om de onderzoeksgegevens over sociale wetenschappen van hun land in te zamelen, te bewaren en ze als open data ter beschikking te stellen voor onderzoek. De Belgische dienstverlener moet zowel functioneel als technisch goed georganiseerd zijn. Het project bestaat uit volgende partners: het Rijksarchief (Dienst digitale Preservatie & Toegang) dat zijn deskundigheid inbrengt inzake langetermijnbewaring van digitale objecten, de VUB (team van prof. Patrick Deboosere) en de UCL (team van prof. Thierry Eggerickx) voor hun expertise inzake verwerking van massagegevens over sociale wetenschappen.

Als IT deskundige in dienst van het ARA zal je bijdragen tot de verwezenlijking van volgende punten:

1) De basis van een materiële en software-infrastructuur selecteren en analyseren die in staat is een prototype te ondersteunen: installatie van een server, test van softwares, evaluatie van de duurzaamheid van geteste softwares, identificatie van de mogelijke formaten van output; ontwikkeling van een website en een platform voor de verwerving en de communicatie van de gegevens aan de gebruikers;

2) Onderzoek doen naar de compatibiliteit tussen het schema met metadata DDI – het standaardschema voor metadata dat wordt gebruikt om onderzoeksgegevens van sociale wetenschappen te beschrijven – en het metadataschema  XML/EAD – het standaardschema van metadata voor archiefbeschrijving. De integratie van beide schema’s moet worden getest en er moet worden nagegaan of ze beantwoorden aan de noden en richtlijnen van CESSDA;

3) Ontwikkeling van API’s om de interoperabiliteit met andere platforms te garanderen

4) Zorgen voor integratie van de datasets van het oude BASS, het eerste systeem voor archivering van Belgische onderzoeksgegevens van de sociale wetenschappen, dat sinds 1969 wordt gehost en beheerd door de UCL.

In dat verband zal je prioritair:

1.       De Dataverse software installeren, customizeren en onderhouden

2.       De modaliteiten van mogelijke exports analyseren

3.       De nodige gebruikers informeren over het gebruik van de software (tutorials maken)

4.       Problemen m.b.t. toegang oplossen

5.       De usability van de software evalueren in de context van het Rijksarchief (overdracht van digitale archieven)

6.       Dataverse en onze servers linken: hoe de informatie tussen de systemen delen

7.       De procedure en functionaliteiten voor de beveiliging en de validatie van de overdrachten ontwikkelen en testen (MD5 etc.)

 

Criteria: 
 • Kennis in het ontwikkelen en testen van applicaties in één of meer van volgende programmeertalen: SQL, JAVA, COBO, PHP, VBS, C#, C++, Visual Basic, HTML, CSS
 • Kennis in het ontwikkelen van websites
 • Grondige kennis van de Microsoft Office programma’s
 • Kennis van het Frans gezien de tweetalige omgeving
 • Kennis van het Engels
 • Gedragsgerichte  competenties
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Resultaatgerichtheid
 • Wil tot vervolmaking in nieuwe vaardigheden en kennis die bijdragen tot de persoonlijke vorming
 • Flexibiliteit
 • Communicatievaardigheid
 • Goed analytisch denkvermogen
 • Ernst en nauwkeurigheid bij het uitoefenen van het werk
 • Onafhankelijk kunnen werken maar ook binnen een team kunnen functioneren
   

Salary Benefits: 

Je stapt niet zomaar in een ICT-functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privéleven (telewerken is mogelijk, flexibele werkuren). Een loopbaan binnen een van de federale overheidsdiensten is een bewuste keuze voor een uitdagende functie in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

Company Profile: 

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is een federale wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Cegesoma) te Brussel.

Het Rijksarchief verwerft en bewaart archief van overheidsbesturen, privépersonen en organisaties uit de privésector (ondernemingen, verenigingen, enz. die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Belgische samenleving). Het Rijksarchief zorgt ervoor dat dit archief ter beschikking wordt gesteld van onderzoekers en het brede publiek. Het Rijksarchief is ook een belangrijk kenniscentrum voor geschiedenis en archivistiek. Het wetenschappelijk personeel van het Rijksarchief valoriseert dit erfgoed door te zorgen dat Belgische en buitenlandse onderzoekers er gebruik kunnen van maken.

Contact Name: 
Tim t' Kint