Enterprise Architect - college van hoven en rechtbanken

Je draagt binnen de Business Unit ICT bij tot de ontwikkeling, implementatie, opvolging, bewaking, evaluatie en continue bijsturing van de algemene organisatie- en ICT-strategie. Daarnaast begeleid je de Business Unit bij de vertaling van de business behoeften in performante en coherente ICT-oplossingen.
 

Als architect sta je in voor het ontwerpen, implementeren en bewaken van een architecturaal kader, inclusief architectuurrichtlijnen en –standaarden, met als doel om over een overkoepelend, coherent framework te beschikken dat een lange-termijn (ICT) strategie toelaat.
Activiteiten die hieronder vallen zijn o.a.:

 • Bepalen van de te volgen technisch strategische richting op organisatieniveau in functie van de strategische beslissingen;
 • Binnen de IT infrastructuur advies geven omtrent de te implementeren architectuur alsook omtrent de te volgen procedures;
 • Uitwerken, documenteren en verspreiden van standaarden en normen;
 • Uitwerken van de architecturale roadmap & blueprint voor de hoven en rechtbanken.

 

Als analist zowel proactief als reactief de business behoeften en noden analyseren vanuit een ICT-architecturaal standpunt om deze behoeften adequaat te vertalen naar een performante en coherente ICT-oplossing.

Activiteiten die hieronder vallen zijn o.a.:

 • Analyseren van de fit tussen oplossing en requirements;
 • Identificeren van de standaard “building blocks” en andere standaarden die gebruikt dienen te worden voor de oplossing;
 • Maken van aanbevelingen en de verantwoording hiertoe;
 • Beschrijven van de belangrijkste ontwerpbeslissingen;
 • Beschrijven van de impact van de oplossing op bestaande systemen en infrastructuur.

 

Je overlegt met alle mogelijke betrokken partijen met als doel een draagvlak te creëren en actief de afstand tussen IT en business te overbruggen.

Activiteiten die hieronder vallen zijn o.a.:

 • Het plegen van continu overleg met het college van hoven en rechtbanken;
 • Communiceren over de bestaande behoeften, mogelijke blinde vlekken en verbeteringsmogelijkheden;
 • Bijwonen van verschillende overlegfora (collegevergaderingen, Enterprise Architecture Comitee, projectgroepen, etc.).
Criteria: 

Gedragsvaardigheden

 

Sterk in analyse en synthese

Creatief en innoverend van geest

Communicatief (schriftelijk en mondeling)

Oplossingsgericht

Adviseur

Gericht op resultaten

Sterk in coördinatie

Klantgericht

Geduldig

Pro-actief

Teamgericht

Betrouwbaar

 

 

Technische competenties

 

Je hebt een goede kennis van een of meer gangbare enterprise architecture frameworks (bijv. TOGAF). en aanverwante methodologieën en tools.

Je hebt een goede kennis van de UML-modelleringsmethode.

Je hebt een goed inzicht in Service Oriented Architecture.

Je hebt een goede kennis van MS Office.

 

Troeven

Kennis van de rechtbanken en hun organisatie

Kennis van de federale overheid

Voldoende kennis van het Frans (gesproken en geschreven)

 

Salary Benefits: 

Werkregime: Halftijds (50%) of deeltijds (80%)

Interessante voordelen

 • jonge en dynamische organisatie in volle ontwikkeling
 • uitgebreid opleidingsaanbod 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • gratis abonnement voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
 • fietsvergoeding en parking voor fietsen
 • glijdende werkuren en een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar en sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • telewerk
 • laptop
 • aangename en moderne lokalen met veel licht 
 • ontspanningsruimte
 • teambuilding
 • fruit

 

Company Profile: 

Je maakt deel uit van de business Unit ICT van de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken.

 

In België is de staatsmacht verdeeld over drie machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De hoven en rechtbanken maken deel uit van de rechterlijke macht.

Het College helpt de hoven en rechtbanken bij het verwezenlijken van hun kerntaak:

 • door op een transparante, professionele en onderbouwde wijze te ijveren voor de nodige middelen en voor de optimale inzet van die middelen;
 • door als een spreekbuis op te treden van het management van de hoven en rechtbanken naar externe actoren toe;
 • door het management van de hoven en rechtbanken te ondersteunen door
  • verbeteringsinitiatieven te ondernemen, te communiceren of te faciliteren,
  • aanbevelingen en richtlijnen te verschaffen,
  • voor de best mogelijke middelenverdeling te ijveren.

Het College van de hoven en rechtbanken wordt bijgestaan door de steundienst.

De steundienst is de spil in de ondersteuning en het efficiënt beheer van de hoven en rechtbanken zodat een rechtsbedeling wordt verzekerd die voldoet aan de hoogste democratische normen.

De steundienst ondersteunt het College in het nemen van maatregelen die een toegankelijke, onafhankelijke, tijdige en kwaliteitsvolle rechtsbedeling verzekeren voor iedereen.

In dit kader bestaat de steundienst uit verschillende business units die werkzaam zijn op uiteenlopende gebieden zoals statistiek, human resources, werkprocessen, informatisering, communicatie,…. 
 

De Business Unit ICT heeft als opdracht het College bij te staan bij de informatisering van de rechtbanken. Dit behoort thans tot de bevoegdheid van de minister van Justitie en de Stafdienst ICT van de Federale Overheidsdienst Justitie, doch zou ingevolge de Wet van 18 februari 2014 in de toekomst overgaan naar het College in het kader van de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de hoven en rechtbanken.

Contact Name: 
Tim t' Kint