Enterprise Services Team Lead - FOD/SPF BOSA

Algemeen

De ES Team Lead is een onderdeel van het IT management team en is verantwoordelijk voor de medewerkers die instaan voor het service delivery op het vlak van operations en projecten m.b.t. het ERP landschap van de FOD BOSA.

De ES Team Lead bewaakt daarbij de technologische evolutie van het ERP landschap; enerzijds om te kunnen anticiperen op de toekomstige noden van de klanten en gebruikers en anderzijds om eventuele opportuniteiten op dit vlak te kunnen vertalen naar concrete oplossingen voor de interne organisatie.

Verantwoordelijkheden

 • Verzekeren van alignering met de strategische en tactische doelstellingen van de klanten binnen de FOD BOSA. De klanten zijn de departementen binnen de FOD BOSA op het niveau van het directiecomité die op basis van hun algemene en specifieke ERP implementaties hun dienstenaanbod t.a.v. de verticale FOD’s realiseren.
 • Door middel van een permanent overleg met de klanten en de andere teams binnen IODIT, het vertalen van de gemeenschappelijke doelstellingen naar concrete initiatieven en activiteiten.
 • Op basis van de bestaande ITarchitectuur i.c.m. de adoptie van nieuwe technologieën deze initiatieven zo efficiënt mogelijk realiseren.
 • Uittekenen en opvolgen van een implementatieplan op basis van de gedefinieerde initiatieven en het beheren van risico’s die met de implementatie gepaard gaan. 
 • Afstemmen van alle operationele activiteiten op de behoeften en objectieven van de klanten en gebruikers. Op dit vlak ligt de focus op de beschikbaarheid en beveiliging van de bestaande systemen en applicaties.
Criteria: 
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen van een divers team van medewerkers met specialistische kennis.
 • Een goede algemene technische kennis op het vlak van IT, service management en projectmanagement is cruciaal.
 • Functionele kennis van en ervaring met SAP en/of PeopleSoft ERP systemen is zeker een plus.
 • Multidisciplinaire communicatievaardigheden in relatie met alle onderdelen van de interne organisatie en externe partners teneinde maximale afstemming tussen alle stakeholders en actoren te faciliteren.
 • Affiniteit met de technischinhoudelijke aspecten van overheidsopdrachten.
 • Sterk analytisch vermogen en een planmatige aanpak in combinatie met een handon attitude.
 • Teamspeler en goede coaching vaardigheden.
Salary Benefits: 

Wij bieden je een uitdagende functie in een innovatieve omgeving met een marktconform loon, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en de mogelijkheid om te telewerken. We betalen het openbaar vervoer 100% terug en zorgen voor maximaal bereikbare kantoren (Brussel – WTC III). Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. 

Company Profile: 

De IT dienst van de FOD BOSA binnen het Directoraat-Generaal Interne Ondersteunende Diensten (IOD) is verantwoordelijk voor alle IT-technische aspecten voor de interne bedrijfsapplicaties en -systemen en bewaakt op dit vlak alle aspecten van de technologische consistentie bij de implementatie tot de operationalisering ervan volgens de beste praktijken.

 

De IT dienst (IOD-IT) is een jonge organisatie en, als gevolg van de recentere reorganisatie bij de oprichting van de FOD BOSA, volop in verandering. Voor de verdere uitbouw van haar dienstaanbod is ze daarom op zoek naar de nodige competentie ter versterking en structurering van de interne werking.

 

Binnen IOD-IT verzekert de dienst « Enterprise Services » (ES) de exploitatie van het ganse ERP applicatielandschap met zijn verschillende technologische bouwstenen gebaseerd op SAP en PeopleSoft. ES staat daarbij ook in voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van deze omgevingen binnen de verschillende specifieke projecten; business en IT.

 

De FOD BOSA beschikt vandaag over verschillende applicaties gebouwd op ERP technologie:

 

FEDCOM (SAP) is het platform waarmee de federale entiteiten hun boekhoudkundige en logistieke processen organiseren. Het DG Federal Accountant & Procurement (FAP) is de business application owner en staat in voor de functionele ontwikkeling en ondersteuning van het platform. 

PersoPay (SAP) is de toekomstige loonmotor die binnen het DG PersoPoint ontwikkeld wordt ter vervanging van de huidige mainframe implementatie.

ITMA en ITMA-as-a-Service: ITMA is het opleidingssysteem voor het DG Rekrutering & Ontwikkeling (R&O) dat hiermee haar opleidingen aan andere overheidsinstellingen verzekert. Met het ITMA-as-a-Service platform kan een organisatie het eigen opleidingsaanbod beheren en de organisatie ervan verzekeren.

SCOPE (PeopleSoft): de personeelsadministratie van de klanten van PersoPoint gebeurt door haar dossierbeheerders binnen de SCOPE applicatie. Deze zal in de toekomst interageren met de nieuwe SAP loonmotor.

Contact Name: 
Tim t' Kint