Forensic IT Specialist - BMA/ABC

Als Forensisch IT Specialist bij de BMA, werk je in een dynamisch en veelzijdig team en krijg je onder meer de volgende taken toebedeeld :

 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van het FIT team
 • Je neemt deel aan de transversale integratie van de FIT knowhow en de BMAtools in het hele BMA team, alsook met interne en externe partners van het BMA
 • Je bereidt digitale onderzoeken voor en neemt eraan deel, alsook aan huiszoekingen betrefffende het FIT aspect via integratie in de huiszoekingsteams onder het gezag van de Senior Forensisch IT verantwoordelijke
 • Je bereidt voor en analyseert de gegevens die worden verzameld tijdens de huiszoekingen onder het gezag van de Senior Forensisch IT verantwoordelijke
 • Je bereidt voor en schrijft de eindverslagen over de uitvoering van de huiszoekingen
 • Je werkt mee aan de bescherming van informatie en gegevens van de BMA
 • Je fungeert als Economic Intelligence (Open Source Intelligence) referentie binnen de BMA en komt tussen als ondersteuning van de BMA teams (voor en na de huiszoekingen)
Criteria: 
 • Je beschikt over een ICT gerelateerd Masterdiploma, of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minimum 1 jaar in een IT omgeving: interne of externe audit (IT georiënteerd), on site ondersteuning ivm informatica, informaticabeveiliging (beveiliging van informatie en van gegevens)

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren. Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van veranderende omstandigheden en diverse situaties en speelt op deze in
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties

Technische competenties

 • Kennis van de scriptingtalen Python en VBA
 • Uitstekende competenties inzake Systemen (Windows, Unix/Linux)
 • Uitstekende competenties inzake Netwerken (Firewall, Proxy, VPN) en Virtualisaties
 • Kennis van de Software ACM en SQL Server.
 • Expertise inzake Open Source opzoekingen (OSINT).
 • Basiskennis met betrekking tot de programma’s Intella, EnCase, FTK en andere forensische tools
 • Je beschikt over zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

Talenkennis

Salary Benefits: 

Wil je werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde kunt leveren ? Dan biedt EGOV SELECT  je een uitdagende functie bij de Belgische Mededingingsautoriteit, met reële doorgroeimogelijkheden en een marktconforme verloning.  De kantoren van de BMA zijn vlot bereikbaar (City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) We hechten verder veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé-leven, en bieden je mogelijkheden om eventuele overuren in recup op te nemen en glijdende werkuren binnen een 38h werkweek.

Company Profile: 

Een effectieve mededinging zorgt ervoor dat de consument over een bredere keuze van produkten en diensten beschikt, tegen concurrerende prijzen, dat de kwaliteit van deze producten verbeterd wordt en een stimulans wordt gegeven om de technische vooruitgang te bevorderen. De missie van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is het bevorderen en verzekeren van een daadwerkelijke mededinging in België, en zij richt zich hiervoor op volgende onderwerpen : misbruiken van een machtspositie, kartelvorming, concentraties en prijsevolutie. De BMA neemt ook deel aan de uitvoering van het Europees mededingingsbeleid.  Zij werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk (ECN).

Het Forensisch IT (FIT) team van de BMA is betrokken bij alle onderwerpen die door de BMA worden behandeld –  van de voorbereiding van dossiers tot huiszoekingen, de analyse van gegevens die verzameld worden tijdens deze huiszoekingen of bij vragen om informatie, alsook de realisatie van definitieve dossiers.  In die hoedanigheid begeleidt het FIT team de onderzoekers bij het begrijpen en voorbereiden van dossiers en het uitvoeren van huiszoekingen, en biedt het essentiële ondersteuning bij het analyseren van verzamelde gegevens en het realiseren van definitieve dossiers. Daarnaast helpt het FIT team de onderzoekers bij het uitstippelen van de strategie, het implementeren van de juiste IT tools en systemen in een beveiligde omgeving.

Contact Name: 
Tom Hermant