Functional Analyst - SPF/FOD Finances/Financiën

Concreet omvat de functie van Functioneel en Business Analyst o.a. volgende taken:
- u voert de functionele analyses uit om met de nodige precisie de noden van de gebruikers te detecteren en te definiëren
- u vertaalt de noden van de gebruikers voor technische medewerkers en projectmanagers
- u verzekert zich ervan de vragen en vereisten alle betrokken partijen te respecteren
- u zorgt voor de acceptatie en vervolgens het correcte gebruik van de toepassing, zodat deze optimaal functioneert en de vooropgestelde resultaten oplevert
- u werkt samen met de business analysten en de projectmanagers aan de voorbereiding van IT projecten
- u test en evalueert de resultaten van de IT toepassingen en waakt erover dat deze antwoorden aan de vereisten van de organisatie
- u werkt in een tweetalige omgeving

Criteria: 

Opleiding
- je behaalde een diploma hoger onderwijs van het lange type (Master), bij voorkeur in een Informatica richting
- je hebt een relevante professionele ervaring als Functioneel Analyst van minstens 4 jaar

Technische competenties
- je hebt een goede kennis van Business Process Modeling of van functionele analyse:
* je bent in staat gewenste en bestaande processen helder te beschrijven (incl. methodologie en neerslag van de beschrijving): Functional Architecture, Use Cases, Data Model, Functional Requirements
* je kan documenten opstellen en herwerken om in overleg te gaan met interne en externe klanten
* je bent vertrouwd met de evaluatie, het testen en aanpassen van informatica applicaties
* je bent in staat om procesen te vertalen naar bruikbare informatie voor de development afdelingen
- je hebt een goede kennis van UML, concepts OO, ERD, BPMN
- Je hebt een goede kennis van Together
- Bij voorkeur ben je ook vertrouwd met HP ALM
- Je hebt minstens een basiskennis van testmethodes en van de ontwikkeling via Agile en RUP
- je drukt je mondeling en schriftelijk helder uit

Belangrijk:
- je hebt een goede praktische kennis van het Frans, zodat je aan meetings kan deelnemen en met Franstalige collega's kan overleggen

Salary Benefits: 

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

Company Profile: 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën beheert de middelen die toelaten tegemoet te komen aan de collectieve noden van onze maatschappij. Dat betekent dat dankzij haar werk, de burger ervan verzekerd is dat belastingen en rechten correct en billijk worden geïnd. Daarnaast waakt de FOD Financiën erover dat de middelen efficiënt verdeeld worden om belangrijke zaken voor de maatschappij te bewerkstelligen: infrastructuur, sociale zekerheid, ...enz.
De FOD Financiën is een organisatie die zich kenmerkt door haar grootte en haar diversiteit. het zijn onze medewerkers, allen competente en gemotiveerde medewerkers, die er het verschil maken. Zij leggen zich er dagelijks op toe om onze doelstellingen te realiseren op een correcte, gepassioneerde, integere en behulpzame manier.

Om haar dienstverlening naar andere federale overheidsdiensten te verbeteren en verder uit te bouwen is de FOD Financiën momenteel op zoek naar meerdere Business en Functioneel Analysten.

Contact Name: 
Tim t' Kint