IAM Manager - FOD Financiën/SPF Finances

De FOD Financiën bracht in 2018 een nieuw platform uit om de toegangen tot de businesstoepassingen te beheren voor zowel de eigen werknemers als voor de burgers en de vertegenwoordigers van ondernemingen. Dat platform moet nu groeien, een antwoord bieden op nieuwe behoeften en de nieuwe technologieën omarmen.
De FOD Financiën integreerde zijn accessmanagementplatform met dat van de FOD BOSA.
Daarom zijn we nu op zoek naar een ervaren Expert IAM (Identity & Access Management), die gespecialiseerd is in security en IAM.
De functie houdt in dat je meewerkt aan verschillende opdrachten binnen de FOD Financiën, zoals:
- functioneel onderhoud en evolutie van het accessmanagementplatform
- technisch onderhoud en evolutie van het accessmanagementplatform
- voorbereiding van de uitrol van nieuwe versies van het platform
- analyse en advies inzake IAM-gerelateerde architectuur
- opleiding van de interne teams
- analyse van de functionele en technische behoeften op het gebied van OAuth, OpenID Connect en SAML2 vanuit het perspectief van accessmanagement en bijbehorende implementatie
- verbetering van de processen voor het beheer van de identiteiten
- analyse van de technische problemen in een complexe omgeving en oplossingsvoorstellen
Aangezien het accessmanagementplatform een essentieel onderdeel is van de toegangsbeveiliging, moet je de andere teams (ESB, programmeringsframework, oplossingsarchitecten enz.) kunnen
adviseren, zodat ze nieuwe competenties kunnen verwerven en een beveiligde totaalservice kunnen aanbieden.
Accessmanagement is onmisbaar in elke onderneming. Je neemt dan ook deel aan vergaderingen op federaal niveau (G-Cloud enz.) om de toegangsoplossingen van de verschillende FOD’s beter te
integreren met die van de FOD Financiën en de veiligheid in het algemeen te vergroten.

Criteria: 

Diploma en ervaring:

Je hebt een diploma van hoger onderwijs (master of bachelor) en significante ervaring (drie jaar of meer) op het gebied van Identity & Access Management-technologieën. Je hebt ervaring met het implementeren en configureren van accessmanagementtools.
Technische vaardigheden:
- Je hebt een goede kennis op het gebied van accessmanagement
o Coarse-grained access
o Fine-grained access
o OAuth
o OpenID Connect
o SAML2
o RBAC, ABAC …
o CORS
o PAM – Privileged User Management

- Je bent vertrouwd met de volgende onderwerpen:

o Het samenbrengen van meerdere accessmanagementsystemen
o De architectuur van een accessmanagementoplossing
o Het gebruik van Maven, Subversion, Artifactory … als supportoplossing voor
projectbronnen.
o Webservices (SOAP & REST)
o Identiteitsbeheer in een onderneming met meer dan 1.000 werknemers
o Identiteitssynchronisatie tussen verschillende systemen
o LDAP
o Unix/Linux-systemen
o JSON
o Tools zoals IntelliJ

- Je bent in staat om een oplossing te beschrijven in een technisch document, maar je produceert evengoed generieke documenten die gelezen worden door de businessteams. Je
slaagt erin die toe te lichten tijdens vergaderingen die je leidt.

Troeven:
- Je kunt goed overweg met Java
- Je hebt een basiskennis in de volgende domeinen:
o Tomcat
o Apache
o Forgerock OpenAM (versie 6 en +)
o Netwerken
o Cryptografie
o Scripting Bash, Perl …

Gedragscompetenties

• Je hebt een goed analytisch vermogen.
• Je bent een teamplayer.
• Je werkt georganiseerd en nauwkeurig.
• Je bent constructief en probleemoplossend.

Taalkennis
Tweetaligheid NL/FR is een pluspunt.
Kennis van het Engels is een troef.

Salary Benefits: 

Je werkt mee aan ambitieuze en maatschappelijk belangrijke projecten in een sector waar zin voor innovatie en het aangaan van uitdagingen voorop staan. Binnen onze matrixorganisatie krijg je voldoende vrijheid en werk je mee aan talrijke boeiende initiatieven.
We bieden je voortdurend opleidingen aan, zodat je altijd mee bent met de nieuwste ontwikkelingen. Naast een uitdagende job zorgen we voor evenwicht tussen werk en privéleven. Je krijgt aantrekkelijke extralegale voordelen en een marktconform salaris.

Company Profile: 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dankzij het werk van de FOD mogen de burgers erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgt de FOD ervoor dat de middelen efficiënt verdeeld worden om datgene wat de maatschappij aanbelangt, te realiseren: infrastructuur, sociale zekerheid en zo meer.
De FOD Financiën is een grote en gediversifieerde organisatie. Het zijn onze competente en gemotiveerde medewerkers die het verschil maken. Elke dag zetten ze zich in en gebruiken hun talenten om de doelstellingen te behalen. Gedreven, correct, integer en dienstbaar maken ze hun opdracht waar.

Contact Name: 
Tim t' Kint