ICT Expert – FOD Binnenlandse Zaken / SPF Intérieur

 • Beheer, onderhoud van bestaande applicaties
 • Bugfixing
 • Ontwikkeling/uitbreidingen bestaande applicaties
 • Vergaderingen bijwonen en/of leiden (zowel interne als externe)
 • Opmaak van statistieken
 • Samenwerken met leveranciers, klanten en andere teams
 • Project beheren (opstarten, planning maken, onderhandelen, samenwerken, testen organiseren, …) – oa. BiZaGi
Criteria: 

Kennis:

 • ​Bacchelor diploma of equivalent door ervaring
 • Ervaring in :
  • ASP.Net/C#
  • MS SQL Server en SQL Rapporting Tools
  •  VB6, ….
 • Communicatieve en redactionele vaardigheden bezitten
 • Grondige kennis vvan MS-Office pakket
 • Projectmanagement
 • Ervaring met rapporteringstools (Cognos)
 • Pluspunt: achtergrondkennis overheidstools (UME, FAS, FSB, IWF, eID, certificaten, …)

Vaardigheden:

 • Zelfstandig kunnen werken binnen een administratie
 • Rapportering van zijn taken
 • Contactvaardig zijn (mondeling en schriftelijk)
 • Een analytische en synthetische geest hebben
 • Verantwoordelijkheidszin hebben
 • Organisatietalent hebben, prioriteiten kunnen stellen
 • Beslissingen kunnen nemen
 • Flexibel zijn
 • In teamverband kunnen werken
 • Loyaal kunnen handelen en discreet zijn
 • Probleemoplossingsvaardigheden
 • In staat zijn om in beide landstalen (Nl en Fr) te communiceren
 • Resultaatsgericht met het oog op de optimalisering van de ondersteuning aan de gebruikers
Company Profile: 

De Directie Private Veiligheid is belast met de uitvoering van de wetten inzake private veiligheid (detectivewet, wet tot regeling van de private veiligheid, …)  en de controle op de toepassing van deze regelgeving.

Deze Directie is inzonderheid belast met:

 

-      de evaluatie van de regelgeving (formuleren van adviezen aan de minister, …..) en het voorbereiden van wijzigingen van de bestaande regelgeving (wetten, uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven, …….) en nieuwe regelgeving

-     het beheer van administratieve dossiers in toepassing van de regelgeving: vergunningen- en erkenningenstelsel, identificatiekaarten, goedkeuringen, …..

-       de controle op de naleving van de regelgeving, onder meer door middel van controles op het terrein

-       de sanctionering van inbreuken op de regelgeving

-       het geschillen in toepassing van deze wet (Raad van state, gewone rechtbanken)

-       het innen van retributies en heffingen in toepassing van de regelgeving

Contact Name: 
Arnaud Llamas Bravo