Incident Manager - Veiligheid van de Staat / Sûreté de l\' Etat

De incidenten met een grote impact coördineren om aan de klanten een dienst van goede kwaliteit te leveren.

Zorgen voor de validatie en de opvolging van de incidentrapporten, de statistieken en de rapporten m.b.t. de Service Requests om eenvormige rapporten aan alle aanvragers te leveren.

De procedures en workflows m.b.t. de incidenten implementeren, ze up-to-date houden en de gebruikers op de hoogte houden opdat de procedures en workflows duidelijk zouden zijn voor de verschillende teams.

Deelnemen aan de harmonisatievergaderingen betreffende het Incident Management binnen VSSE opdat iedereen op dezelfde manier zou werken.

Instaan voor de kwaliteitscontrole van de Service Requests die binnen het Incident Management worden verwerkt opdat de klanten de prestatierapporten overeenkomstig de SLA's zouden kunnen krijgen.

De regels inzake informatieveiligheid bij VSSE kennen, respecteren en toepassen om de continuïteit van de organisatie te garanderen, alsook de vertrouwelijkheid, de integriteit en de terbeschikkingstelling van de verwerkte gegevens.

Criteria: 
 •  resultaatgerichtheid
 • klantgerichtheid
 • verantwoordelijkheidszin
 • leervermogen
 • integrerend denkvermogen
 • analytisch denkvermogen
 • probleemoplossend vermogen
 • luister- en assimilatievermogen
 • verbaal communicatievermogen
 • schrijfvaardigheid
 • IT service management methodology, concepts & tools
 • ITIL service management tools
 • integrated monitoring concepts & tools
 • knowledge management concepts & tools
 • infrastructure management concepts & tools
 • presentatietechnieken
 • vergadertechnieken
 • MS Office
 • service desk tools (SDE, ...)
 • Nederlands met Frans en Engels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salary Benefits: 

Je stapt niet zomaar in een ICT-functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privéleven (telewerken is mogelijk, flexibele werkuren). Een loopbaan binnen een van de federale overheidsdiensten is een bewuste keuze voor een uitdagende functie in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

Company Profile: 

De Veiligheid van de Staat, de burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst van België, heeft drie hoofdtaken:

 • de fundamentele waarden en belangen van de staat beschermen, meer bepaald de inwendige en uitwendige veiligheid van de staat, het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde en de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel;
 • veiligheidsonderzoeken uitvoeren over personen die wegens hun ambt in het bezit moeten zijn van een veiligheidsmachtiging om toegang te hebben tot geheime of vertrouwelijke informatie;
 • de door de wet toevertrouwde opdrachten uitvoeren, bv. de verwerking van aanvragen voor het dragen van een vuurwapen door personen die geen verblijfplaats in België hebben.
Contact Name: 
Tim t' Kint