IT Architect - SPF/FOD Finances/Financiën

Als architect speel je een sleutelrol bij het tot stand komen van nieuwe IT applicaties of onderdelen. Je wordt betrokken vanaf het formuleren van behoeften tot en met de oplevering van de oplossing. Je hebt veel aandacht voor het schrijven en onderhouden van de ondersteunende documenten.

Je beheert je project van A tot Z, vanaf de business case tot en met de acceptatietesten en oplevering. Je waakt over de scope en de risico’s, maakt de planning en rapporteert over de vooruitgang van het project.
Je maakt een gedetailleerde behoefteanalyse en zoekt samen met de klant naar geschikte oplossingen; hiervoor communiceer je constant en verzorg je de interface tussen business en ICT.
Je verstaat de beheers- en beleidsprocessen en denkt mee met de procesverantwoordelijke om ze te vereenvoudigen en werkt samen aan de implementatie van de belangrijkste in de bedrijfs-toepassingen.
Afhankelijk van je oriëntatie (business, applicatie, architectuur) gebruik je de modellen en methoden die nodig zijn om de architecturen in kaart te brengen en het ontwerp van nieuwe systemen te ondersteunen.
Je ondersteunt interne klanten bij de implementatie en het gebruik van instrumenten, systemen en toepassingen, ook voor beleidsinformatie en datawarehouse rapportering.
Je helpt mee de werking van de organisatie te helpen optimaliseren en verbeteren.

Criteria: 

Je hebt een universitair diploma behaald en hebt reeds relevante ervaring als analist of architect en wenst een coördinerende rol op te nemen.
Je werkt georganiseerd, je weet prioriteiten te stellen en je slaagt erin de verschillende betrokken partijen van een project te coördineren.
Je hebt kennis inzake analysetechnieken en ontwerp.
Je hebt uitstekende communicatievaardigheden en kan goed onderhandelen.
Je hebt ook een passieve kennis van de tweede landstaal.

Technische competenties
• Je hebt een kennis van modellering van business, applicaties, data en technologische systemen onder meer via beheersing van BPMN, UML, ER/D modelleringstechnieken.
• Je hebt kennis van de project management gebaseerd op Agile en Prince2.
• Je hebt een goede kennis van het enterprise architectuur framework TOGAF.

Pluspunten:
Je hebt een kennis van:
• trends en evoluties in de ICT markt;
• applicatie-ontwikkeling en testen van applicaties;
• basisconcepten van SOA (Service oriënted architectures);
• relationele databanken en document management;
• authentificatie en authenticatie systemen en de basisconcepten voor beveiliging van ICT systemen;
• financiële modellen voor beheer van ICT.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:
Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in één of meerdere van volgende domeinen:
• Enterprise, applicatie-, informatie of technologische architectuur (opzetten, uitvoeren, controleren en verbeteren).
• Veranderingsmanagement en organisatie-ontwikkeling (veranderingen introduceren en begeleiden).
• Projectmanagement (projecten organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren, opvolgen en afronden).

 

Salary Benefits: 

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

Company Profile: 

FOD Financiën zoekt medewerkers die zich wensen te ontwikkelen in het domein van business en IT architectuur. Deze werving omvat zowel business architecten die zich bezighouden met de processen en diensten die de business entiteiten aanbieden, de applicatie architecten die een business probleem kunnen vertalen in een concreet ontwerp voor een applicatie architectuur, als data architecten die gegevens en informatie beheren.

 

Afhankelijk van de interesses en competenties van de kandidaat en de noden van de organisaties is het de bedoeling dat de architecten zich specialiseren in een domein van architectuur (business-, data & informatie- en applicatie architectuur) en, op termijn, de verantwoordelijk nemen voor hun domein van architectuur.

Contact Name: 
Tim t' Kint