IT developer - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

 • Het opzetten van een Indexer (ElasticSearch) die de metadata van verschillende andere services API’s moet bevatten om een algemene zoek machine over verschillende types data te verkrijgen.
 • Ontwikkelen van mapping tools om metadata uit de verschillende services/API’s te exporteren naar ElasticSearch op reguliere intervallen.
 • Een deel van deze services (API’s) moeten nog ontwikkeld worden voor bepaalde soorten data, voor anderen bestaat er reeds een API.
 • Ontwikkeling van een portaal dat de ElasticSearch indexer zal gebruiken als onderliggende zoekmachine voor de overkoepelende zoekopdrachten
 • Ontwikkelen van een permissie/authenticatie laag
 • Ontwikkeling van een Ingest/archiveer-systeem voor de afgewerkte laboratoria data om deze vanuit de file server naar een gestructureerde en gedocumenteerde vorm om te zetten, zodat hiervoor een API kan ontwikkeld worden. Of het correct implementeren van reeds bestaande opensource software voor deze workflow en aanpassen aan onze noden.
 • Het ontwikkelen van conversie tools om metadata om te zetten naar standaarden.
 • Het implementeren van IIIF-oplossingen aan de hand van manifests, annotaties en authentication-layer
Criteria: 

Technisch 

 • Goede kennis van ElasticSearch https://www.elastic.co/
 • Het ontwikkelen van API’s (REST) voor het query’en en het ter beschikking stellen van onze data in verscheidene formaten. (Flask, Lumen , Laravel, ….)
 • Scripting voor conversie van formaten aan de hand van mappings (Python, XSLT, …)
 • Web Programmeer talen (PHP, Python)
 • Kennis van databases (MYSQL)
 • Kennis van XML, JSON

 Pluspunten

 • Je hebt een goede kennis van de andere landstaal
 • Je hebt een goede kennis van de Engelse taal (mondeling / schriftelijk)
 • Kennis van standaarden (in het bijzonder CIDOC CRM) en Linked Open Data is een troef.
Company Profile: 

Het KIK is de federale wetenschappelijke instelling belast met de documentatie, studie en conservatie-restauratie van het culturele en artistieke erfgoed van ons land.

Kunsthistorici, fotografen, scheikundigen, archeologen, ingenieurs en conservatoren-restaurateurs voeren interdisciplinair spitsonderzoek uit naar de materialen en technieken gebruikt in het erfgoed en naar de producten en methodes voor conservatie-restauratie.

Het KIK vormt een uniek instrument voor de ontsluiting van de wetenschappelijke, fotografische en technische documentatie in deze domeinen.

In het kader van een vierjarig project (HESCIDA – Heritage Science Data Archive) wordt er ingezet op het verbeteren van de toegang tot scientific heritage data (voornamelijk ruwe data uit analytische instrumenten). Momenteel beperkt het beschikbaar stellen zich tot gedigitaliseerde foto’s van het Belgisch artistiek patrimonium en bijhorende objectbeschrijvingen. Het is de bedoeling dat ook andere informatie (ruwe data, verwerkte data, wetenschappelijke rapporten, etc.) die in het KIK worden gecreëerd toegankelijk worden gemaakt.

Hiervoor zoeken we iemand met onderstaande technische competenties om deel te nemen aan het uitdenken van een architectuur/planning/analyse en implementatie van het project. Je zal hiervoor samenwerken binnen een interdisciplinair team van 5-6 personen.

Contact Name: 
Arnaud Llamas Bravo