IT Security Architect - FOD Economie/SPF Economie

 • Je bepaalt een cybersecuritystrategie met een visie, een ambitie, doelstellingen en een structuur ter zake. Je zorgt ook voor de organisatie van de middelen, de rollen en de verantwoordelijkheden op het gebied van cybersecurity.
 • Je implementeert en leeft de basis veiligheidsrichtlijnen na binnen de organisatie, die door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) werden geformuleerd. De Baseline Security Guidelines (BSG) geven richtlijnen voor de implementatie of evaluatie van een informatiebeveiligingsplan. Dankzij de BSG zorg je voor de conformiteit met de norm ISO27001.
 • Je laat de globale IT-architectuur online evolueren met de IT-veiligheidsstandaarden van de FOD Economie.
 • Je werkt mee aan de definitie van de applicatieve architecturen en infrastructuren vanuit IT-veiligheid oogpunt en valideert de technische designs.
 • Je interpreteert de IT-veiligheidsregels en standaarden en stelt architectuurguidelines op voor de projectteams, onderhoudt de referentiearchitectuur van het “IT-veiligheid” domein.
 • Je ondersteunt de informaticaprojecten in de architectuur fase door de conformiteit met de veiligheidsstandaarden te verzekeren en door mitigatie acties zo nodig voor te stellen. Je draagt bij tot het instellen van veiligheid door ontwerp en gegevensbescherming door standaardinstellingen.
 • Je voert je opdracht uit in nauwe samenwerking met de Data Protection Officer (DPO -  functionaris voor gegevensbescherming) en de Chief Information Security Officer (CISO - functionaris voor de veiligheid van informatiesystemen)
 • Je verleent ondersteuning, adviezen en expertise aan interne en externe klanten.
Criteria: 

Diploma en ervaring 

 • Master in informatica of gelijkwaardig
 • Beroepservaring op het gebied van IT-veiligheid 

Gedragscompetenties:

 • In een meertalige omgeving kunnen werken (FR/NL)
 • Efficiënt kunnen communiceren, zowel met de interne als de externe correspondenten
 • Dynamisch zijn en erop uit zijn om de evoluties en innovaties te volgen op informaticagebied.

Technische competenties:

 • Een grondige kennis hebben van IT-beveiliging op het gebied van “IT-infrastructuur” en “IT-toepassing”, op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT-beveiliging
   
 • Een geavanceerde kennis van concepten en technologieën betreffende computernetwerken hebben
 • Een goede kennis van concepten en technologieën betreffende virtualisatie en “cloud computing” hebben.
 • Over sterk ontwikkelde analytische en synthesevaardigheden beschikken
 • Sterk klantgericht zijn
 • In staat zijn om te onderhandelen en verschillende standpunten te bundelen om tot een consensus te komen
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden hebben, met een pedagogische aanpak
 • Initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken
 • Overeenkomsten en termijnen kunnen nakomen
 • Stressbestendig zijn en beslissingen kunnen nemen
Salary Benefits: 

Je krijgt de mogelijkheid om een nuttige bijdrage te leveren aan ambitieuze en belangrijke projecten op maatschappelijk vlak in een sector die door een gevoel voor innovatie en uitdaging wordt gekenmerkt. Je geniet genoeg vrijheid binnen onze organisatie en je neemt deel aan vele stimulerende initiatieven.
Wij bieden je voortdurend opleidingen aan om voorop te blijven lopen in de ontwikkelingen, en zorgen, naast een uitdagende baan, voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven. Je krijgt de mogelijkheid om thuis te werken. Je krijgt eveneens aantrekkelijke extralegale voordelen en een marktconform salaris.

 

Company Profile: 

In een Belgische en internationale context die volop verandert, bestaat de missie van de FOD Economie in het bevorderen van het concurrentievermogen van de federale economische unie, het waarborgen van een competitieve en evenwichtige goederen- en dienstenmarkt en het garanderen van de duurzaamheid van de ontwikkelingen op deze markt.
De stafdienst ICT draagt hiertoe bij door enerzijds het ter beschikking stellen van een kwalitatief hoogstaande ICT-infrastructuur en support, en anderzijds door het opleveren van ICT-projecten die de business ondersteunen en die bijdragen tot het realiseren van de managementplannen van de verschillende algemene directies. De stafdirecteur ICT neemt hiervoor de nodige initiatieven (planning, implementatie en opvolging), samen met de stakeholders binnen en buiten het departement alsook en voornamelijk met de medewerkers van de eigen dienst. 

Hij neemt actief deel aan de bepaling en de uitvoering van het e-government & ICT-beleid in samenwerking met de FOD BOSA en de G-Cloud.

De stafdienst ICT van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is op zoek naar een IT Security Architect. 
 

 

Contact Name: 
Tim t' Kint