Network- en Systeem Administrator - FOD Buitenlands Zaken/SPF Affaires Etrangères

De Netwerk- en Systeembeheerder zal, na een interne opleiding, ingezet worden in de IT-werkzaamheden van de FOD Buitenlandse Zaken. Hij/zij zal op regelmatige basis eveneens actief worden ingezet bij de Belgische Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de Europese Unie.

Hij/zij zal :

 • Instaan voor het garanderen van de beschikbaarheid, de performantie, de veiligheid en de stabiliteit van de verschillende netwerken
 • Samen met de collega’s de globale netwerkarchitectuur en serverinfrastructuur beheren en ervoor zorgen dat die voortdurend operationeel blijven en dus verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer van de netwerk- en serverinfrastructuur.
 • De toegangen beheren tot de verschillende ICT-netwerken en nodige aanpassingen uitvoeren teneinde steeds de veiligheid van de netwerken en de integriteit van de data op deze netwerken te verzekeren.
 • De kwaliteit bewaren van de netwerk- en server infrastructuur door het opzetten van monitoring, het oplossen van incidenten en het gecontroleerd in productie plaatsen van nieuwe functionaliteiten.
 • Bijzondere aandacht besteden voor de hoge veiligheidseisen die gesteld worden aan de netwerken en de ICT-systemen van de Permanente vertegenwoordiging
 • Verantwoordelijk zijn voor de communicatie en ondersteuning bij problemen gerelateerd met de netwerk- of serverinfrastructuur
 • De nodige documentatie opmaken voor een goede knowlegde transfer en ervoor zorgen dat recurrente activiteiten overgedragen kunnen worden aan de IT-medewerkers van de FOD Buitenlandse Zaken
 • Actief meewerken aan disaster recovery activiteiten en security gerelateerde initiatieven binnen je domein.
 • Werkt samen met de Stafdirectie ICT van Buitenlandse Zaken oplossingen uit voor materiele en logistieke problemen om tegemoet te komen aan de ICT-behoeften van PV, dit binnen de vooropgestelde budgetten.
 • De samenwerking optimaliseren inzake ICT met de verschillende departementen die aanwezig zijn op de PV (gewesten en gemeenschappen, Defensie,…) en met de diensten van de EU (Secretariaat generaal van de Raad, Commissie, …)
Criteria: 

Je hebt bij voorkeur een bachelor of een diploma hoger secundair onderwijs (studierichting informatica) en een aantoonbare relevante beroepservaring van drie jaar.

 

Je hebt ervaring en affiniteit met operationele ondersteuning en management  van netwerk- en serverinfrastructuur

Je hebt theoretische en praktische kennis van de operationele processen en de day-to-day opvolging van een 24/7 ICT infrastructuur, maar ook het werken in project gerelateerde omgeving is je niet vreemd

De nieuwste IT-trends en technologische evoluties volg je op de voet en deelt deze dan ook graag binnen het team.

Je hebt een goede algemene kennis van ICT-technologieën. Bijkomend is detailkennis noodzakelijk in enkele van onderstaande technologieën:

 • Netwerk technologieën: LAN-Switching, IP routering, WLAN, DNS/DHCP/IPAM, Loadbalancing,
 • Security technologieën: Firewall, DDOS, Certificaten/Encryption/SSL, VPN, …
 • Monitoring technologieën: SNMP, Syslog
 • Aanbevolen Productkennis
  • Windows server 2008 - 2012R2 / Windows 7 - 8 – 10
  • Exchange 2010 – 2013 / Office 365

Je beschikt over een veiligheidsmachtiging niveau “Zeer Geheim”. Indien je niet over een veiligheidsmachtiging beschikt, zal deze bij indiensttreding aangevraagd worden bij de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO). Een weigering van de NVO tot aflevering van een veiligheidsmachtiging of de intrekking ervan zal wel ambtshalve aanleiding geven tot onmiddellijke verbreking van het contract zonder opzeg en zonder schadevergoeding.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van MS Active Directory, Group Policies
 • Je bent vertrouwd met de virtualisatie oplossing MS Hyper-V
 • Je hebt ervaring met Backup en Restore oplossingen
 • Kennis van MS System Center: DPM, SSCM, SCOM.
 • Je kan werken met Unix / Linux
 • Je hebt ervaring met Powershell
 • Je hebt kennis van MS SQL Server 2012/2014
 • Je hebt ervaring met MS SharePoint 2013
Salary Benefits: 

Je krijgt de kans om een nuttige bijdrage te leveren aan ambitieuze en belangrijke projecten  in een innovatieve en uitdagende sector.
Je beschikt over voldoende vrijheid binnen onze organisatie, je werkt nauw samen met gedreven collega’s en je neemt deel aan tal van motiverende initiatieven.
We bieden opleidingen aan zodat je kan bijblijven. Je komt terecht in een boeiende werkomgeving met aandacht voor een goede work-life balance.

Er bestaat de mogelijkheid om je occasioneel  te begeven naar de andere vestigingen in de Brussel, Luxemburg of Straatsburg.

Kom bij ons werken en draag je steentje bij !

Company Profile: 

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zet zich in voor de verdediging en de bevordering van de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land.

Contact Name: 
Arnaud Llamas Bravo