Programma Manager ICT – FOD Binnenlandse Zaken

  • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een langetermijnvisie van ICT, in functie van de prioriteiten van het management. Je staat hierbij in voor de detectie van ICT-behoeften en -noden inzake informatisering en digitalisering binnen de organisatie en je vertaalt deze in een project- en budgettaire planning.
  • Je zet je in voor het ontwikkelen van een performante ICT omgeving en denkt proactief mee na over verbeterings- en optimaliseringstrajecten. Je formuleert beleidsvoorstellen en -adviezen om het ICT-beleid van de organisatie mee vorm te geven.
  • Je staat in voor de initiatie, coördinatie, begeleiding, monitoring en evaluatie van alle aan het meerjarenplan gerelateerde ICT projecten en acties binnen de organisatie. In nauw overleg met de projectverantwoordelijken rapporteer je aan de hiërarchie en interne klanten over de voortgang van het geheel van projecten in het licht van de realisatie van het meerjarenprogramma

Je staat in voor de dagelijkse coördinatie van het reguliere ICT-gebeuren binnen de ADVP en bent het eerste aanspreekpunt voor management, interne gebruikers, interne en externe IT partners inzake aan het intern ICT-beleid gerelateerde aangelegenheden

Criteria: 
  • Kennis en ervaring in ICT (technologie, architecturen, ASL, ITIL), dienstverlening, processen, service (level) management, Compliency, Security en gegevensbeveiliging;
  • Een grondige kennis van projectbeheer in een ICT-omgeving (PMI, methodologie Prince 2, GANTT diagram en planningshulpmiddelen).
  • Je beschikt over een praktische kennis van het Nederlands en het Frans om aan meetings deel te kunnen nemen en te overleggen met collega's
  • Kennis van technisch Engels is onontbeerlijk
Salary Benefits: 

Wij bieden je een uitdagende functie bij de overheid, een marktconform loon, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en de mogelijkheid om te telewerken. We betalen het openbaar vervoer 100% terug en zorgen voor maximaal bereikbare kantoren (1000 Brussel – Waterloolaan 76). Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. 

Company Profile: 

De Directie Private Veiligheid is belast met de uitvoering van de wetten inzake private veiligheid (detectivewet, wet tot regeling van de private veiligheid, …)  en de controle op de toepassing van deze regelgeving.

Deze Directie is inzonderheid belast met:

 

-      de evaluatie van de regelgeving (formuleren van adviezen aan de minister, …..) en het voorbereiden van wijzigingen van de bestaande regelgeving (wetten, uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven, …….) en nieuwe regelgeving

-     het beheer van administratieve dossiers in toepassing van de regelgeving: vergunningen- en erkenningenstelsel, identificatiekaarten, goedkeuringen, …..

-       de controle op de naleving van de regelgeving, onder meer door middel van controles op het terrein

-       de sanctionering van inbreuken op de regelgeving

-       het geschillen in toepassing van deze wet (Raad van state, gewone rechtbanken)

-       het innen van retributies en heffingen in toepassing van de regelgeving

Contact Name: 
Tom Hermant