Programmeur .NET (I-Ref 10)

U neemt deel aan de ontwikkeling van software op verschillende niveaus: 

1. Voor het technische beheer van het frequentiespectrum en het administratieve beheer van vergunningen en facturen die worden gegenereerd in dit kader, werden bepaalde applicaties geschreven die moeten worden herzien omdat ze niet conform de norm zijn en de vereiste tools daartoe worden ook niet langer ondersteund.
2. Het geheel van ontwikkelingen uit vorig punt dient ook gedeeltelijk te evolueren naar platformen van een hoger niveau, aangepast aan de webdiensten via gebruik van Microsoft Dynamics CRM. Om het beheer van de vergunningen te vergemakkelijken worden momenteel stickers met een QR-code uitgewerkt. Dit vergemakkelijkt tegelijk het administratieve werk van de klanten maar ook van de controleambtenaren van het BIPT.
3. Het BIPT wenst een voortrekkersrol te spelen in termen van e-government ten opzichte van zijn publiek. Het BIPT beoogt om één uniek loket te bieden aan al zijn klanten en voor alle aanvragen die het worden voorgelegd. De visie en de bekwaamheden van de kandidaat dienen een troef te vormen bij de verwezenlijking van dit doel. Een van de elementen van deze diensten aangeboden aan de klanten van het BIPT zal de elektronische betaling zijn.
4. Het BIPT zal zich steeds meer de wettelijke “Only Once”-bepalingen eigen maken. Daartoe zullen diensten worden aangeboden aan de externe klanten waarbij op de achtergrond authentieke bronnen worden geraadpleegd zoals deze van Fedict.
5. Het BIPT heeft een systeem voor elektronisch documentenbeheer ingevoerd: het BIPT wil dit laten verder groeien dan zijn basisfunctionaliteit van opslag en klassering van de dossiers. Een van de aspecten zal erin bestaan om deze tool te koppelen aan het CRM, aan het e-loket, aan functies van elektronische handtekening en archivering, enz.

Criteria: 

* Opleiding en ervaring:
- Diploma op bachelorniveau in IT
- Meerdere jaren professionele ervaring in softwareontwikkeling is een troef maar geen vereiste.

* U dient over de volgende technische vaardigheden te beschikken: 
- Oriented-object programming
- Database management system (SQL)
- Platform Microsoft .Net
- Programming language: Visual Basic.NET  of C# 

* De volgende bekwaamheden zijn sterk aanbevolen:
- Microsoft Dynamics CRM
- Microsoft SharePoint
- Model-View-Controller pattern
- Web services: REST (JSON) en/of SOAP (XML)

* De volgende bekwaamheden zijn een troef:
- Object-relational mapping
- Programming language
o PHP
o HTML 5, CSS 3, Javascript
o ASP.NET
- Systems development life cycle
- Agile development
- Systems analysis and design

* Taalkennis:
• Bij voorkeur tweetalig zijn (Nederlands, Frans) of, indien niet, over voldoende basiskennis van een tweede landstaal beschikken om probleemloos te kunnen deelnemen aan vergaderingen met andere specialisten en met vertegenwoordigers van de gebruikers.
• Een degelijke kennis van technisch Engels is onontbeerlijk.

 

Salary Benefits: 

Wij bieden u de mogelijkheid om op een nuttige manier bij te dragen tot ambitieuze en belangrijke projecten op sociaal vlak, in een sector die gekenmerkt wordt door innovatie en uitdagingen.
U beschikt over voldoende vrijheid binnen onze matrixorganisatie. U werkt nauw samen met gemotiveerde collega's en neemt deel aan tal van stimulerende initiatieven.
Wij bieden u de mogelijkheid om opleidingen te volgen op lange termijn om mee te blijven met de ontwikkelingen. Bovenop een stimulerende job zien wij toe op een goed evenwicht tussen werk en privéleven.

Word onze collega en help mee dit doel te bereiken!

Company Profile: 

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) is de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, die de volgende functies uitoefent:
- regulator van de elektronische-communicatiemarkt.
- regulator van de postmarkt.
- beheerder van het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties.
- mediaregulator in Brussel-Hoofdstad.

Als gevolg van de specifieke opdrachten die het BIPT kreeg toegewezen, ontwikkelt het binnenshuis geavanceerde applicaties voor het beheer en de regulering van de telecomsector in België.

Contact Name: 
Arnaud Llamas Bravo