Project Leader - Functional Analyst - FOD Economie/SPF Economie

 • Je bent verantwoordelijk voor de functionele aanpak, de kwaliteit en volledigheid van de gegevens en voor het voortbestaan van het Belgian Statistics Business Register.
 • Je identificeert de nieuwe behoeften van de gebruikers.
 • Je stelt een planning op voor de uitvoering van de opdrachten, rekening houdend met de opgelegde termijnen, de budgetten, het aantal personeelsleden en hun vaardigheden; je past de planning regelmatig aan de nieuwe toegewezen aan.
 • Je leidt de projectmedewerkers en volgt ze op, je coördineert en je stuurt hun activiteiten aan:
 • Je verdeelt de activiteiten tussen de medewerkers naargelang van hun competenties en je ziet toe op de coördinatie
 • Je verzekert de motivatie van en de samenwerking tussen de teamleden
 • Je maakt verslagen voor projectmonitoring op voor het projectteam, het projectstuurcomité en het management.
 • Je fungeert als interface tussen management, ICT-teams en Business teams.
 • Je begeleidt en neemt deel aan de verschillende projectfases: 
 • Je analyseert en valideert de functionele evoluties. 
 • Je ondersteunt en neemt deel aan de technische analyses.
 • Je ondersteunt, valideert ontwikkelingen, eenheidstests en integratietests en je volgt die ook op.
 • Je organiseert en beheert proactief de releases en inproductiestellingen.
 • Je biedt gebruikers ondersteuning voor het juiste gebruik en begrip van de gegevens en toepassing. 
 • Je volgt de dagelijkse productie op.
Criteria: 


Diploma en ervaring: 

 • Bachelor of master, bij voorkeur in informatica 
 • Minimum drie jaar beroepservaring als IT-projectleider en functioneel analist 

Gedragscompetenties: 

 • Verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen.
 • Goede (mondelinge en schriftelijke) communicatie- en onderhandelingsvaardigheden bezitten. 
 • Beschikken over goede luister- en analytische vaardigheden. 
 • Blijk geven van autonomie, initiatief en flexibiliteit. 
 • In teamverband kunnen werken. 
 • Methodische en nauwkeurig te werk gaan. 
 • Pragmatisch, creatief, constructief, oplossings- en klantgericht zijn.

Technische competenties: 

 • Je hebt een goede kennis van en ervaring in teammanagement, IT-projecten en interpersoonlijke relaties. 
 • Je bezit een goede kennis van de belangrijkste elementen van  ICT-architectuur, objectgerichte programmering, webservice, databanken, beveiliging, projectanalyse, ontwikkeling van webapplicaties.
 • Je hebt kennis van relationele databanken en SQL. 
 • Je bezit een goede kennis van de Microsoft bureauticaproducten. 
 • Niet vereist, wel een troef: Kennis van of ervaring in UML, SQL, JAVA, SAS, JIRA.

Taalkennis: 

 • Het is essentieel om bij voorkeur tweetalig (Nederlands/Frans) te zijn of, ten minste over voldoende kennis van de tweede landstaal te beschikken om probleemloos te kunnen deelnemen aan vergaderingen met andere deskundigen en gebruikersvertegenwoordigers. 
 • Voldoende kennis van het Engels hebben om analyses ten minstein het Engels te begrijpen en te schrijven.
Salary Benefits: 


Je krijgt de opportuniteit om nuttig bij te dragen aan ambitieuze en belangrijke projecten. Je krijgt genoeg vrijheid binnen onze organisatie en je neemt deel aan talrijke stimulerende initiatieven.
We bieden je permanente opleidingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en zorgen, naast een uitdagende job, voor een balans tussen werk en privéleven. 
Je hebt de mogelijkheid om te telewerken. 
Ook geniet je aantrekkelijke extralegale voordelen en een marktconform salaris. 

Company Profile: 

In een sterk veranderende economische context bestaat de opdracht van de FOD Economie erin de Belgische goederen- en dienstenmarkt te ondersteunen om ze beter te stimuleren. 
In dat opzicht verzamelt, produceert en verspreidt het Belgisch Instituut voor de Statistiek van de FOD Economie, Statbel, betrouwbare en relevante cijfers. 
Deze cijfergegevens zijn absoluut noodzakelijk opdat de FOD Economie zijn begeleidingsopdracht van de markt kan vervullen. 
Dankzij zijn grote technologische ervaring werkt de Stafdienst ICT proactief mee aan de ontwikkeling van efficiënte oplossingen om de businessprocessen te vereenvoudigen en te automatiseren. Op die manier draagt hij bij tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen.
De groep Enterprise Statistics maakt deel uit van de unit Development van de Stafdienst ICT.
Zoals de naam het aantoont, biedt deze dienst Statbel de nodige informaticaondersteuning voor de verwezenlijking van de statistieken bij ondernemingen. Deze statistieken betreffen zeer gevarieerde domeinen: bouw, toerisme, industriële productie, structuur van ondernemingen, werkgelegenheid, milieu, landbouw,... Ze verschaffen nuttige kerncijfers om de Belgische economische situatie te begrijpen.
Binnen de groep Enterprise Statistics situeert zich het Belgian Statistical Business Register of Belgisch register van economische actoren verantwoordelijk voor statistische informatie, ook vaak DBRis genoemd. 
Het register wordt voornamelijk met KBO-gegevens (Kruispuntbank van Ondernemingen) gevoed. De gegevens van de Balanscentrale (omzetcijfers), de RSZ (aantal bedienden), enz. vullen het register aan om een databank te vormen van ondernemingen en economische actoren die de enquêtes zullen moeten beantwoorden. Het gaat om een essentieel platform voor bedrijfsstatistieken. 
Om het voortbestaan van dit register te vrijwaren, zijn we op zoek naar een Projectleider/Functioneel analist. 

Contact Name: 
Tim t' Kint