Project Manager Digitale Transformatie - FOD/SPF BOSA

 • Je legt je toe op het beheer van onze projecten. Dit beheer omvat: 
  - de initiatie van het project 
  - de planning van het budget en van de middelen 
  - de voorstelling en dagelijkse opvolging van de projecten op het gebied van ICT en e-government, van de studiefase tot de oplevering 
 • Je bent verantwoordelijk voor de projecten die worden uitgevoerd in de DG Digitale Transformatie. Deze DG bouwt mee aan de verdere digitalisering van de overheid en de samenleving door ondermeer het opzetten van prioritaire bouwstenen zoals eBox Burger en Mobiele authentificatie voor overheidstoepassingen. 
 • Je werkt mee aan grote IT-projecten.
 • Je werkt samen met je collega's (database architect, business analyst, service manager,...) die betrokken zijn bij de projecten.
 • Je verzorgt je relaties met de verschillende betrokken overheidsdiensten en de verschillende leveranciers. 
 • Je werkt nauw samen met het egov Lab dat een voortouw wil nemen in de innovatie op e-governement gebied.
 • Je werkt in een brede context en benadert het project vanuit verschillende invalshoeken, in nauwe samenwerking met je collega’s experten (juridische dienst, dienst communicatie, dienst overheidsopdrachten): 
  - beheer van de stakeholders 
  - risicoanalyse 
  - change management 
  - project governance 
 • Je maakt integraal deel uit van een team van projectbeheerders en domeinmanagers. 
 • Je ondersteunt het bevorderen van communicatie over e-government en identificeert nieuwe mogelijkheden om vorm te geven aan het beleid van de federale overheidsdiensten inzake e-government.
Criteria: 
 • Diploma master of bachelor gelijkwaardig door ervaring
   
 • Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar in het domein van Project Management, waarvan minstens 2 jaar ervaring in IT gerelateerde projecten en minstens 2 jaar ervaring als project leider
 • Je beschikt over een grondige kennis van projectbeheer, de technieken en werkwijzen voor projectbeheer in een ICT-omgeving (methodologie Prince 2).
 • Je beschikt over een goed inzicht in technologische concepten op ICT-gebied.
 • Je hebt kennis van ITIL-principes en Agile way of working.
 • Principes zoals informatieveiligheid, toegangsbeheer, authentieke bronnen, comité informatieveiligheid, databasebeheer, GDPR, standaardisatie en terminologie zijn je bekend.
 • Je hebt kennis inzake servicedesign en user centricity.
 • Een opleiding tot Scrum master en/of Agile product owner strekt tot aanbeveling.
 • Kennis van TOGAF is een pluspunt. 
 • Je beschikt over een grondige praktische kennis van het Frans om aan meetings deel te kunnen nemen en te overleggen met collega's
 • Kennis van technisch Engels is onontbeerlijk
Salary Benefits: 

Wij bieden je een uitdagende functie in een innovatieve omgeving met een marktconform loon, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en de mogelijkheid om te telewerken. We betalen het openbaar vervoer 100% terug en zorgen voor maximaal bereikbare kantoren (Brussel – WTC III). Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. 

Company Profile: 

Het Directoraat-generaal Digitale Transformatie, onderdeel van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, is de motor van de digitale verandering binnen de Federale Overheid en begeleidt de verdere stappen die de Federale Overheid zet in de digitale wereld met een bijzondere focus op burgers en ondernemingen.
https://dt.bosa.be

Contact Name: 
Tim t' Kint