Project Mgr/Service Delivery Manager - SPF/FOD Finances/Financiën

In deze transversale functie bouw je je netwerk uit en onderhoud je contacten met alle departementen van de Stafdienst ICT. Je wordt opgenomen in het programmamanagement verbonden aan verbeterprojecten voor de ontwikkeling van de organisatie om op die manier de effectiviteit van de ICT organisatie te verhogen.

De Stafdienst ICT verzekert ondersteunende diensten voor alle takken binnen de FOD Financiën:
- de aankoop en het ter beschikking stellen van infrastructuur, gaande van burotica, over randapparatuur en telecommunicatie tot server platformen
- de aankoop en het ter beschikking stellen van aangepaste software, generieke en organisatiespecifieke applicaties
- het definiëren en ontwikkelen van de ICT standaarden en het doen naleven daarvan

Meer concreet omvat de functie o.a. volgende taken:
- je plant, implementeert en meet alle aspecten van de capaciteit, de beschikbaarheid en het onderhoud en herstel van de ICT diensten
- in noodgevallen verzeker je het herstel van de ICT diensten binnen de gestelde termijnen om de continuïteitsplanning van de organisatie te ondersteunen
- je houdt rekening met de afgesproken huidige en toekomstige ICT service levels en gebruikt de bestaande capaciteiten zo efficiënt mogelijk om te verzekeren dat de noodzakelijke IT middelen op het juiste moment en op de juiste plek beschikbaar zijn
- je monitort de IT service levels, overeenkomstig de SLA's
- je optimaliseert de capaciteit van de IT infrastructuur en de service afdeling om een constant beschikbaarheidsniveau te verkrijgen en je levert diverse rapporteringen daaromtrent op
- je assisteert het management bij beslissingen over IT investeringen met gedetailleerde business cases
- je volgt het budget op van de dienst die je beheert
- je adviseert bij het rendabel inzetten van ICT diensten en budgetten voor de oplevering van ICT diensten

Criteria: 

Opleiding
- je behaalde een diploma hoger onderwijs van het lange type (Master), bij voorkeur in een Informatica richting
- je hebt een relevante professionele ervaring als Service manager van minstens 4 jaar

Technische competenties
- je hebt een goede kennis van IT Service management volgens de ITIL methodologie
- je hebt een goede kennis van de PRINCE2 project management methodologie
- je bent vertouwd met de werking en het beheer van IT systemen

Troeven
- je hebt een goede praktische kennis van het Frans, zodat je aan meetings kan deelnemen en met Franstalige collega's kan overleggen
- je bent vertrouwd met methodologieën voor applicatie ontwikkeling en -beheer, je kent Unified Process

Salary Benefits: 

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

Company Profile: 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën beheert de middelen die toelaten tegemoet te komen aan de collectieve noden van onze maatschappij. Dat betekent dat dankzij haar werk, de burger ervan verzekerd is dat belastingen en rechten correct en billijk worden geïnd. Daarnaast waakt de FOD Financiën erover dat de middelen efficiënt verdeeld worden om belangrijke zaken voor de maatschappij te bewerkstelligen: infrastructuur, sociale zekerheid, ...enz.
De FOD Financiën is een organisatie die zich kenmerkt door haar grootte en haar diversiteit. het zijn onze medewerkers, allen competente en gemotiveerde medewerkers, die er het verschil maken. Zij leggen zich er dagelijks op toe om onze doelstellingen te realiseren op een correcte, gepassioneerde, integere en behulpzame manier.

Om haar dienstverlening naar andere federale overheidsdiensten te verbeteren en verder uit te bouwen is de FOD Financiën momenteel op zoek naar meerdere Service Managers met uitstekende Project Manager skills.

Contact Name: 
Tim t' Kint