Projectleader CMS-Drupal 8 - Police Fédérale/Federale Politie

In het kader van uw functie zult u meewerken aan de realisatie van de digitale transformatie van de Geïntegreerde Politie door het, op een beveiligde manier, in plaats stellen van verschillende instrumenten en technologieën om aan de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden.

In dit opzicht speelt cybersecurity een belangrijke rol en een moderne, betrouwbare, performante en vooral beveiligde omgeving is van essentieel belang.   

Daarom zijn het digitaliseren, het moderniseren en het implementeren van moderne, mobiele, beveiligde en performante systemen een prioriteit.

 

Hiertoe zult u deel uitmaken van een multidisciplinair team. Binnen dit team zult u de functie van projectleider CMS Drupal 8 bekleden.

 

Uw taken omvatten onder andere:

 • Onderhoud & ondersteuning van de huidige Drupal Webplatform GPI-omgeving.  
 • PRIO: ontwikkeling Progressive Web App 
 • Ontwikkeling nieuwe versie (v4) van het webplatform
 • Ontwikkeling site KillersBrabant op Drupal 8
 • Ontwikkeling site MostWanted op Drupal 8
Criteria: 

Background

U heeft minstens 5 jaar ervaring. 

Talenkennis

 • Bij voorkeur tweetalig zijn (Nederlands, Frans) of, indien niet, over voldoende basiskennis van een tweede landstaal beschikken om probleemloos te kunnen deelnemen aan vergaderingen met andere specialisten en met vertegenwoordigers van de gebruikers.
 • Een degelijke kennis van technisch Engels is onontbeerlijk.

Kwaliteiten

 • Goede communicatie-eigenschappen bezitten (schrijven en spreken).
 • Bekwaam zijn om een multidisciplinair team te leiden, bestaande uit IT-engineers en system administrators.
 • Bekwaam zijn om aan projectrapportering te doen.
 • Beschikken over verantwoordelijkheidszin.
 • Stressbestendig zijn.
 • Blijk geven van autonomie, initiatief en flexibiliteit.
 • Blijk geven van discretie.
 • Blijk geven van een hoge graad van beschikbaarheid.
 • Zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen in de situatie.
 • Methodisch en precies zijn in het werk.
 • Creatief, opbouwend en oplossingsgericht zijn.
 • Klantgericht zijn.   

Specifieke kennis 

 • Drupal 8
 • CSS: theming met SASS (FRONT END)
 • Toegankelijkheid: WCAG 2.0 
 • Progressive Web App (PWA) 
 • kennis van Jenkins voor deployment
 • Deskundigheid op het gebied van zoekmachines (SEO)
 • REST API
 • Design / Wireframing 

Zeker een pluspunt is kennis van :

 • Google Analytics - Google Tagmanager & Data Studio
Salary Benefits: 

Een loopbaan bij de Federale Politie kies je niet zomaar. 
Dit getuigt immers van de wil om te werken in een snel evoluerende omgeving en tegelijk een meerwaarde te bieden voor de samenleving. 
In ruil daarvoor bieden wij u een grote uitdaging en een aantrekkelijke verloning. 

Bovendien hechten wij enorm veel belang aan de balans werk-privé.  

U heeft de mogelijkheid om te telewerken. 
U zult eveneens aantrekkelijke extralegale voordelen en een marktconform loon genieten.

Carrière maken bij de Federale Politie is bewust kiezen voor een uitdagende functie met tal van doorgroeimogelijkheden en dit in een innovatieve omgeving die een meerwaarde biedt voor de samenleving.   

Company Profile: 

U zal tewerkgesteld worden bij de Directie van de politionele informatie en ICT (DRI) van de Federale Politie.

Informatie over de directie (DRI)

De Directie van de politionele informatie en ICT (DRI) is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving inzake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

Informatie over de divisie (DIPO) binnen de directie (DRI)

De dienst Products Division (DIPO) ontwikkelt en beheert de politionele ICT-applicaties en producten. In dit kader is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en het onderzoek naar toepassingen die door de politie in gebruik worden genomen.
Hij verzekert het beheer en de opvolging van het 'release management committee' waarin de planning van de ontwikkeling, van het testen en van de 'release' zelf, van informatie- en communicatieproducten wordt gevolgd.
Een tweede zeer belangrijk zwaartepunt is de technische analyse van de behoeften, een behoefteraming van de hardware-systemen (desktops, laptops, tablets, …) en de aankoop van deze systemen.

De dienst is eveneens verantwoordelijk voor onderzoek & ontwikkeling binnen dit gebied.

 

De Business Unit BINOW (New Way Of Working) staat in voor de coördinatie van de informatiebehoeften die de ontwikkeling van moderne oplossingen moet toelaten (o.a. (collaboratieve) IT-processen & -tools) en van een beleid dat aan personeelsleden meer mogelijkheden biedt om hun administratieve (en tot op een zekere hoogte operationele) taken uit te voeren op een zo mobiel, doeltreffend, flexibel en onfeilbaar mogelijke manier. 

Contact Name: 
Arnaud Llamas Bravo