Senior Forensisch IT Specialist - BMA/ABC

Als Senior Forensisch IT Specialist bij de BMA, werk je in een dynamisch en veelzijdig team en krijg je onder meer de volgende taken toebedeeld :

 • Je stuurt en geeft leiding aan het FIT team
 •  Je stippelt de FIT strategie uit en implementeert het in de BMA
 • Je bent verantwoordelijk voor de transversale integratie van de FIT teams, knowhow en de BMAtools in het hele BMA team
 • Je staat in voor de voorbereiding en leiding van de digitale onderzoeken voor en huiszoekingen betrefffende het FIT aspect
 • Je zorgt voor de voorbereiding en leiding van de analyse van gegevens die tijdens huiszoekingen worden verzameld
 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en opstelling van de eindverslagen over de uitvoering van de huiszoekingen
 • Je bent verantwoordelijk voor de bescherming van informatie en gegevens van de BMA
 • Je organiseert en managed de FIT activiteiten van de BMA
 • Je coördineert de FIT activiteiten met interne en exteren partners van de BMA.
Criteria: 

Criteria

 • Je beschikt over een ICT gerelateerd Masterdiploma, of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minimum 3 jaar verdeeld over één of meerdere van volgende domeinen :
  • Forensische IT domeinen
  • Digitale onderzoekingen binnen een Belgische en/of Europese juridische omgeving
  • Operationele audit (IT georiënteerd) : de strijd tegen anticoncurrentiële praktijken en/of de strijd tegen fraude en corruptie.

Technische competenties

 • Grondige expertise inzake forensische tools, programma’s zoals Intella en EnCase
 • Kennis van de scriptingtalen Python en VBA
 • Uitstekende competenties inzake Netwerken en Systemen (Windows, Unix/Linux)
 • Kennis van de Software ACM en SQL Server.
 • Expertise inzake Open Source opzoekingen (OSINT) is een troef.
 • Je beschikt over zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

 

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve  ideeën aan te brengen.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.
 •  Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van veranderende omstandigheden en diverse situaties en speelt op deze in
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties

Talenkennis

 • Je bent bij voorkeur tweetalig (Nederlands, Frans).  Indien niet, beschik je over voldoende basiskennis van de tweede landstaal om probleemloos te kunnen deelnemen aan vergaderingen met andere specialisten en met vertegenwoordigers van de gebruikers;
 • Een degelijke kennis van technisch Engels is onontbeerlijk.
Company Profile: 

Een effectieve mededinging zorgt ervoor dat de consument over een bredere keuze van produkten en diensten beschikt, tegen concurrerende prijzen, dat de kwaliteit van deze producten verbeterd wordt en een stimulans wordt gegeven om de technische vooruitgang te bevorderen. De missie van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is het bevorderen en verzekeren van een daadwerkelijke mededinging in België, en zij richt zich hiervoor op volgende onderwerpen : misbruiken van een machtspositie, kartelvorming, concentraties en mededingen en prijsevolutie. De BMA neemt ook deel aan de uitvoering van het Europees mededingingsbeleid.  Zij werkt nauw samen met andere mededingingsautoriteiten en maakt deel uit van het European Competition Network (ECN), de European Competition Authority (ECA) en het International Competition Network (ICN).

Het Forensisch IT (FIT) team van de BMA is betrokken bij alle onderwerpen die door de BMA worden behandeld –  van de voorbereiding van dossiers tot huiszoekingen, de analyse van gegevens die verzameld worden tijdens deze huiszoekingen of bij vragen om informatie, alsook de realisatie van definitieve dossiers.  In die hoedanigheid begeleidt het FIT team de onderzoekers bij het begrijpen en voorbereiden van dossiers en het uitvoeren van huiszoekingen, en biedt het essentiële ondersteuning bij het analyseren van verzamelde gegevens en het realiseren van definitieve dossiers. Daarnaast helpt het FIT team de onderzoekers bij het uitstippelen van de strategie, het implementeren van de juiste IT tools en systemen in een beveiligde omgeving.

Contact Name: 
Tom Hermant