Sharepoint Analyst/Developer - FOD BOSA / SPF BOSA

Als «analist ontwikkelaar» :
 • Samenwerken met klanten en projectmanagers om functionele en technische specificaties uit te bouwen
 • Ontwerpmodellen en prototypes opmaken
 • Analyse van de impact, inschatten van de risico's en werkbelasting voor de implementatie van de aanbevolen oplossingen
 • Ontwerp en ontwikkeling van gebruiksvriendelijke en schaalbare oplossingen die voldoen aan de noden van de klant, en dit binnen een gegeven ontwikkelomgeving en  -architectuur
 • Unit- en integratietesten uitvoeren
 • Respecteren van de met de klant en projectmanager afgesproken deadlines en kwaliteitsverbintenissen, en dit voor het hele project  
 • Opstellen van procedures en vereiste documentatie
 • Automatiseren van de werkprocedures om  oplevertermijn en  betrouwbaarheid van de opgeleverde  implementaties te verbeteren.
 • Zorgen voor correctief en evolutief onderhoud van de applicaties
 • De verbinding verzorgen tussen applicatiebeheer en technisch infrastructuur  beheer

Als «technisch adviseur» :

 • Expertise aanbieden inzake  de  te verkiezen oplossingen, rekening houdend met governance, best practices, technische architectuur, en de technische keuzes deom het met de klant bepaalde doel te bereiken.
 • Opvolgen van de technologische evolutie en aanbevelen van verbeteringen om  het systeem mee te laten groeien met de noden van de organisatie;
 • Draag bij aan de ontwikkeling van SharePoint best practices
 • Waken over de kwaliteit van ontwikkelwerk en naleven van coderingsnormen
 • In teamverband werken en de sharepoint-expertise delen binnen het team

 

Als «ondersteuning»:
 
 • De werking van bestaande SharePoint-sites handhaven
 • Opvolgen van de gevraagde aanpassingen binnen de bestaande SharePoint-sites
 • Zorgen voor continuïteit,  begeleiding en ondersteuning van "citizen developpers" en "power users"
 • Voorstellen, identificeren en definiëren van evoluties en verbeteringen van sites
 • Opvolgen van de laatste evoluties inzake samenwerkingstechnieken en bijbehorende aanbevelingen
 • Ondersteuning bieden en opleidingen voorzien rond de nieuw geïmplementeerde functionaliteiten
Criteria: 

Minimaal 2 jaar ervaring in projecten met de onderstaande technologieën.

 • Goede kennis van .NET-technologie in de programmeertaal C #, Javascript / TypeScript, JQuery, HTML5, XML, CSS en XSLT.
 • Uitstekende kennis van SharePoint Online / O365 en SharePoint 2013 of hoger.
 • Goede kennis van SharePoint Online Admin Center
 • Goede kennis van ontwikkelings- en onderhoudssoftware, Powershell, Visual Studio
 • Goede kennis SharePoint SSOM, CSOM, JSOM en/of REST API
 • Goede kennis van Office 365, PowerBI, Microsoft Power Automation et Powerapps (Power Plateform)
Salary Benefits: 

Je stapt niet zomaar in een ICT-functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privéleven (telewerken is mogelijk, flexibele werkuren). Een loopbaan binnen een van de federale overheidsdiensten is een bewuste keuze voor een uitdagende functie in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

Company Profile: 

De unit Applications Services (AS) van de DG IOD (Interne Ondersteunende Dienst) bij de FOD BOSA ((Beleid en Ondersteuning)  staat hoofdzakelijk in voor:

 • de ontwikkelingen van op maat ontwikkelde applicatieoplossingen die specifiek zijn voor de FOD BOSA en waarvoor er geen direct alternatief voorhanden is binnen G-cloud of in de unit Enterprise Solutions (ES)
 • de Sharepointontwikkelingen
 • de ServiceNowontwikkelingen en -beheer

De IT-dienst, waar deze unit deel van uitmaakt, is een jonge dienst die in volle verandering is, hij ontstond toen de FOD BOSA werd opgericht (maart 2017). Om zijn dienstenaanbod verder te ontwikkelen is de dienst op zoek naar de nodige competenties ter versterking en structurering van de interne werking.

De IT-dienst maakt deel uit van het directoraat-generaal Interne Ondersteunende Diensten (IOD) van de FOD BOSA. De dienst is verantwoordelijk voor alle IT-technische aspecten voor de interne applicaties en werksystemen en ziet toe op alle aspecten van de technologische coherentie bij implemantatie en operationalisering ervan in overeenstemming met de best practices.

De IT-dienst bestaat uit vier units: het IT-Office dat instaat voor de omkadering van de activiteiten binnen de andere taken van de interne IT-dienst. ES (ERP-platformen), AS (specifieke ontwikkelingen) en IOS (systemen en platformen) beschikken met name over expertise inzake systeembeheer, softwareontwikkeling en het dienstencentrum.

 

Contact Name: 
Tim t' Kint