Systeembeheerder SAS - FOD/SPF Economie

De SAS Systeembheerder:

 • definieert, samen met de architecten, de BI architectuur en dit volgens de standaarden van de FOD Economie
 • beheert het BI platform ( installatie, updates, monitoring)
 • werkt samen met het team BI ontwikkeling voor het in productie stellen, het plannen en de opvolging van de analysestromen
 • staat in voor de beveiliging van het platform
Criteria: 
 •  
 • U beschikt over een diploma hoger onderwijs van het korte of lange type, bij voorkeur in een informatica richting.
 •  Voor deze functie is een technische kennis van de tools SAS 9.3 en 9.4 (SAS data Integration, SAS Management Console) noodzakelijk.
 •  U zal nauw samenwerken met de ploeg van systemen en netwerken; een goede kennis van systemen ( Window, Linux) en van de principes van netwerken is dus vereist.
 •  De kennis van SAS Visual Analytics en/of SAS Data Quality zijn belangrijke troeven.
 • De kennis van script talen (Python,...) is een belangrijke troef.
 •  Verder bent u creatief en houdt u zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U stelt nieuwe manieren voor om de gegevens van de FOD Economie te verspreiden en om zo de bestaande processen te optimaliseren.
 • Om te kunnen deelnemen aan vergaderingen en overlegmomenten is een grondige kennis van het NL of FR onontbeerlijk, en daarnaast een goede passieve kennis van de andere landstaal. Een passieve kennis van het Engels is nodig in deze technische omgeving.
 •  
Salary Benefits: 

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

Company Profile: 

Business Intelligence (BI) & Datawarehouse betekenen voor de FOD Economie cruciale platformen in het kader van de realisatie van haar strategische doelstellingen.
Niet alleen ter ondersteuning van de ontwikkeling en het beheer van de economische indicatoren, maar ook als basisplatform voor de ontwikkeling van de statistieken voor het Nationaal Instituut voor de statistiek (NIS) wordt volop gebruik gemaakt van Datawarehouse tools en meer bepaald van SAS.

Ter versterking van het ICT team (Middleware & Application) zijn we op zoek naar een Systeembheerder SAS, die zal instaan voor de configuratie, de opvolging en het algemene bheer van de het BI platform.

Contact Name: 
Tim t' Kint