SYSTEM ENGINEER DEMATERIALISATIE

 

 • Je neemt deel aan de verschillende fasen van de dematerialisatieprojecten : algemene, gedetailleerde en technische specificaties, de verwezenlijking gebruikmakend van de dematerialisatiesoftware KOFAX, documentering, ondersteuning van de gebruikers en de ingebruikneming.
 • Je voegt parameters toe of past ze aan aan het dematerialisatiesysteem om metadata te extraheren wanneer een nieuw document of aanpassingen behandeld moeten worden.
 • Je installeert en beheert applicaties om de informaticamiddelen te voorzien die nodig zijn voor het personeel van de FOD Financiën of voor de burgers.
 • Je staat in voor de implementatie van een IT service (projectmatig, hardware, software) en de verspreiding ervan bij de vastgelegde gebruikers in samenwerking met de verantwoordelijken en de leveranciers om het gebruik van de service binnen de organisatie mogelijk te maken.
 • Je definieert de technische specificaties voor applicaties om in te schatten welke ICT-middelen nodig zijn om een oplossing voor te stellen die aangepast is aan de noden van de organisatie en de burgers.
 • Je onderhoudt de applicaties om de continuïteit ervan na hun implementatie te waarborgen. Hiervoor is een wachtregeling voorzien buiten de normale uren op vrijwillige basis.
 • Je biedt bijstand aan de gebruikers van de informaticamiddelen om hen toe te laten de geleverde middelen (diensten, materiaal) op een efficiënte en correcte manier te gebruiken.
 • Je staat mee in voor de invulling van het vooraf bepaalde budget van de informaticadienst aan de hand van overheidsopdrachten om de opgelegde financiële ruimte optimaal te benutten en niet te overschrijden.
 • Je geeft je kennis door aan de eindgebruikers of aan collega’s informatici om deze eindgebruikers en collega's de mogelijkheid te bieden efficiënt gebruik te maken van de voorziene informaticamiddelen.
 • Je volgt de evoluties in het vakdomein en de beschikbaarheid van informatiebronnen op, je volgt interne dossiers op en onderhoudt externe contacten om gepaste oplossingen te kunnen voorstellen voor informatievragen van gebruikers.
 • Je volgt continu de algemene belasting van het systeem op en beoordeelt deze om ze binnen de optimale werkingszones te houden en problemen van overbelasting te vermijden.

 

Criteria: 

Opleiding

 • Je behaalde een diploma van Bachelor of Master, bij voorkeur in een Informatica richting.
 • Je hebt een relevante professionele ervaring als System Engineer voor ten minste een 100-tal gebruikers van minstens 2 jaar.
 • Bij voorkeur, met ervaring in de verwezenlijking van de dematerialisatie van papieren documenten : vastlegging, classificatie, extractie en validatie.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je hebt een goede kennis over computersystemen (i.v.m. besturingssytemen, virtualisatie, monitoring).
 • Je hebt een goede kennis over netwerken (i.v.m. switching, routing, security).
 • Je hebt een basis kennis over toepassingen (i.v.m. databases, webtoepassingen, collaboration).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt ervaring in of een certificatie behaald in volgendeproducten met betrekking tot vastlegging en dematerialisatie: Kofax Capture,  IBM Datacap, EMC Captiva...
 • Je hebt kennis van Microsoft Windows Server, Linux, AIX of Solaris.
 • Je hebt kennis over VMWare.
 • Je hebt kennis over Powershell of andere shell scripting programmeertalen.
 • Je hebt kennis over Cisco switchen en routers, DNS, DHCP, en TCP/IP.
 • Je hebt kennis over Microsoft AD of LDAP.
 • Je hebt kennis over DB2, mySQL of SQL Server.
 • Je hebt kennis over web technologies : Weblogic, JBoss, Tomcat, Apache of IIS.

Gedragsgerichte competenties

 • Leergierig zijn.
 • Beschikken over goede analytische vaardigheden.
 • Je kan goed in team werken.
 • Je gaat methodologisch en nauwkeurig te werk.
 • Je bent reactief en ondernemend.
 • Je bent constructief en oplossingsgericht.

Talenkennis

 • Je hebt een goede praktische kennis van het Frans, zodat je aan meetings kan deelnemen en met Franstalige collega's kan overleggen
Salary Benefits: 

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

Locatie

BXL SPF/FOD Finances/Financieën

Company Profile: 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën beheert de middelen die toelaten tegemoet te komen aan de collectieve noden van onze maatschappij. Dat betekent dat dankzij haar werk, de burger ervan verzekerd is dat belastingen en rechten correct en billijk worden geïnd. Daarnaast waakt de FOD Financiën erover dat de middelen efficiënt verdeeld worden om belangrijke zaken voor de maatschappij te bewerkstelligen: infrastructuur, sociale zekerheid, ...enz.
De FOD Financiën is een organisatie die zich kenmerkt door haar grootte en haar diversiteit.;het zijn onze medewerkers, allen competente en gemotiveerde medewerkers, die er het verschil maken.
Zij leggen zich er dagelijks op toe om onze doelstellingen te realiseren op een correcte, gepassioneerde, integere en behulpzame manier.

Om haar dienstverlening naar andere federale overheidsdiensten te verbeteren en verder uit te bouwen is de dienst Service Operations van de Stafdienst ICT van de FOD Financiën momenteel op zoek naar een Systeembeheerder met ervaring in het vastleggen en de dematerialisatie van documenten, ter ondersteuning van de scanningscentra. Na een volledige opleiding aan onze dematerialisatie, gebaseerd op de software Kofax, zal je ons team “Service Operations” van de stafdienst ICT van de FOD Financiën vervoegen.

Contact Name: 
Arnaud Llamas Bravo