System Engineer - SPF/FOD Finances/Financiën

De dienst Service Operations is verantwoordelijk voor de exploitatie van de rekencentra (Datacenter) en van alle systemen en componenten die er gebundeld worden, zodat de middelen op het juiste moment beschikbaar zijn, in de juiste hoeveelheid en met de gewenste technische eigenschappen. Het garandeert een optimale beschikbaarheid en prestatie van de verschillende systemen en applicaties om te beantwoorden aan de behoeften van interne en externe gebruikers. Dat impliceert een 24/7 support en een reële operationele continuïteit van alle kritieke systemen. Het staat borg voor een optimale total cost of ownership (TCO) door een doorgedreven automatisatie van de beheersprocessen en een goede planning van de capaciteit.

Meer concreet omvat de functie o.a. volgende taken:
• Je installeert en beheert applicaties om de informaticamiddelen te voorzien die nodig zijn voor het personeel van de FOD Financiën of voor de burgers.
• Je staat in voor de implementatie van een IT service (projectmatig, hardware, software) en de verspreiding ervan bij de vastgelegde gebruikers in samenwerking met de verantwoordelijken en de leveranciers om het gebruik van de service binnen de organisatie mogelijk te maken.
• Je definieert de technische specificaties voor applicaties om in te schatten welke ICT-middelen nodig zijn om een oplossing voor te stellen die aangepast is aan de noden van de organisatie en de burgers.
• Je onderhoudt de applicaties om de continuïteit ervan na hun implementatie te waarborgen. Hiervoor is een wachtregeling voorzien buiten de normale uren op vrijwillige basis.
• Je biedt bijstand aan de gebruikers van de informaticamiddelen om hen toe te laten de geleverde middelen (diensten, materiaal) op een efficiënte en correcte manier te gebruiken.
• Je staat mee in voor de invulling van het vooraf bepaalde budget van de informaticadienst aan de hand van overheidsopdrachten om de opgelegde financiële ruimte optimaal te benutten en niet te overschrijden.
• Je geeft je kennis door aan de eindgebruikers of aan collega’s informatici om deze eindgebruikers en collega's de mogelijkheid te bieden efficiënt gebruik te maken van de voorziene informaticamiddelen.
• Je volgt de evoluties in het vakdomein en de beschikbaarheid van informatiebronnen op, je volgt interne dossiers op en onderhoudt externe contacten om gepaste oplossingen te kunnen voorstellen voor informatievragen van gebruikers.
• Je volgt continu de algemene belasting van het systeem op en beoordeelt deze om ze binnen de optimale werkingszones te houden en problemen van overbelasting te vermijden.

Criteria: 

Opleiding
- je behaalde een diploma hoger onderwijs van het lange type (Master), bij voorkeur in een Informatica richting
- of-
- je behaalde een diploma hoger onderwijs van het korte type (Bachelor) in een studierichting informatica, computerwetenschappen of elektronica én je hebt een relevante professionele ervaring als System Engineer voor ten minste een 100-tal gebruikers van minstens 2 jaar

Technische competenties
• Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
• Je hebt een goede kennis over computersystemen (i.v.m. besturingssytemen, virtualisatie, monitoring).
• Je hebt een goede kennis over netwerken (i.v.m. switching, routing, security).
• Je hebt een basis kennis over toepassingen (i.v.m. databases, webtoepassingen, collaboration). 
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef
• Je hebt kennis van Microsoft Windows Server, Linux, AIX of Solaris.
• Je hebt kennis over VMWare.
• Je hebt kennis over Powershell of andere shell scripting programmeertalen.
• Je hebt kennis over Cisco switchen en routers, DNS, DHCP.
• Je hebt kennis over Microsoft AD of LDAP.
• Je hebt kennis over DB2, mySQL of SQL Server.
• Je hebt kennis over Weblogic, JBoss, Tomcat, Apache of IIS.

Talenkennis
- je hebt een goede praktische kennis van het Frans, zodat je aan meetings kan deelnemen en met Franstalige collega's kan overleggen

Salary Benefits: 

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

Company Profile: 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën beheert de middelen die toelaten tegemoet te komen aan de collectieve noden van onze maatschappij. Dat betekent dat dankzij haar werk, de burger ervan verzekerd is dat belastingen en rechten correct en billijk worden geïnd. Daarnaast waakt de FOD Financiën erover dat de middelen efficiënt verdeeld worden om belangrijke zaken voor de maatschappij te bewerkstelligen: infrastructuur, sociale zekerheid, ...enz.
De FOD Financiën is een organisatie die zich kenmerkt door haar grootte en haar diversiteit.;het zijn onze medewerkers, allen competente en gemotiveerde medewerkers, die er het verschil maken. Zij leggen zich er dagelijks op toe om onze doelstellingen te realiseren op een correcte, gepassioneerde, integere en behulpzame manier.

Om haar dienstverlening naar andere federale overheidsdiensten te verbeteren en verder uit te bouwen is de dienst Service Operations van de Stafdienst ICT van de FOD Financiën momenteel op zoek naar Systeembeheerders met als specifieke expertise: Middleware Filenet of Databanken.

Contact Name: 
Tim t' Kint