Technical Project Manager – FOD Binnenlandse Zaken

 

De ADVP is op zoek naar een technical project manager die:

 • kennis & inzichten heeft wat er mogelijk is in het IT-landschap op korte en lange termijn,
 • een duidelijk zicht heeft op wat aanwezig is voor en bij overheidsdiensten; om deze toe te kunnen passen in het dagelijks beheer van de directie. Voorbeeld: invoering nieuwe technologie CSAM in onze authenticatiemodules.

Functieomschrijving

Als technical project manager sta je in voor:

 • het ontwerpen (design thinking) van IT concepten voor on-premise, cloud en hybride oplossingen;
 • samenwerking en coaching met IT project managers;
 • coaching van onze projectteams en opvolging van projecten;
 • bijhouden van de evolutie van de IT markt om extra waarde te creëeren;
 • co-creatie van onze strategie en visie voor onze dienstverlening;
 • de uitwerking van IT voorstellen aan onze partners.
Criteria: 
 • Je hebt een aantal jaren ervaring met het uitrollen van software projecten en alle stappen die daarbij komen kijken.
 • Je hebt een brede kijk op het huidige en toekomstige IT landschap. 
 • Je hebt de maturiteit om (technische) krijtlijnen uit te stippelen.
 • Je kan procedures uitwerken die gepaard gaan met een software ontwikkelingsproces.
 • Je hebt een helikopterblik op niveau van zowel hardware als software.
 • Je hebt een DevOps, Agile, trial-and-error en servicegerichte denkwijze.
 • Je hebt noties van referentiekaders zoals ITIL, Cobit, Prince2, SIAM, TOGAF, ISTQB of andere.
 • Je hebt inzicht inzake SOA, master data management, ESB, data governance …
 • Je hebt kennis van oa HTML, SQL, PHP, .NET, UML, XML, BPMN, VCS, Java, …
 • Je hebt ervaring in het ontwikkelen en onderhouden van webapplicaties in hybride omgevingen.
 • Je hebt een sterk gevoel voor samenwerking, communiceren en delen van kennis.
 • Je bent bewust van het belang om gebruikers te begeleiden en op te leiden. 
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en je neemt de dingen proactief op.
 • Je kan functioneren in een tweetalige (NL/FR) omgeving
Salary Benefits: 

Wij bieden je een uitdagende functie bij de overheid, een marktconform loon, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en de mogelijkheid om te telewerken. We betalen het openbaar vervoer 100% terug en zorgen voor maximaal bereikbare kantoren (1000 Brussel – Waterloolaan 76). Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. 

Company Profile: 

De Directie Private Veiligheid is belast met de uitvoering van de wetten inzake private veiligheid (detectivewet, wet tot regeling van de private veiligheid, …)  en de controle op de toepassing van deze regelgeving.

Deze Directie is inzonderheid belast met:

 

-      de evaluatie van de regelgeving (formuleren van adviezen aan de minister, …..) en het voorbereiden van wijzigingen van de bestaande regelgeving (wetten, uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven, …….) en nieuwe regelgeving

-     het beheer van administratieve dossiers in toepassing van de regelgeving: vergunningen- en erkenningenstelsel, identificatiekaarten, goedkeuringen, …..

-       de controle op de naleving van de regelgeving, onder meer door middel van controles op het terrein

-       de sanctionering van inbreuken op de regelgeving

-       het geschillen in toepassing van deze wet (Raad van state, gewone rechtbanken)

-       het innen van retributies en heffingen in toepassing van de regelgeving

Contact Name: 
Tom Hermant