Voice/Video Project and Service Delivery Manager - Federale Politie/Police Fédérale

In de context van zijn functie zal de Voice/Video Project and Service Delivery Manager:

 

 • De globale architectuur van de voice en video netwerken van de politiediensten definiëren, daarbij rekening houdend met  aspecten zoals security, performance en flexibiliteit van de architectuur. Het streefdoel is een krachtige en betrouwbare omgeving ter beschikking te stellen van de gebruikers. Toekomstgericht zal hij daarbij bijzondere aandacht moeten besteden aan de integratie of de vervanging van bestaande systemen in een Unified Communications concept, al dan niet in een cloud omgeving. 
 • De implementatie van de  technische oplossingen in dit domein coördineren en begeleiden.
 • Technische ondersteuning verlenen bij het schrijven van lastenboeken en het evalueren van offertes zodra daarin aspecten voorkomen die betrekking hebben op de architectuur en het gebruik van voice en video.
 • De principes en normen definiëren voor het meten en evalueren van de werking van gebruikte apparatuur en verbindingen.
 • Instaan voor een tweedelijns ondersteuning voor de verschillende elementen van de omgeving.
 • Contacten onderhouden met de leveranciers van netwerkapparatuur en netwerkverbindingen.
Criteria: 
 • Je behaalde bij voorkeur een ICT gerelateerde Master in de ingenieurs-wetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je beschikt over een praktische ervaring van minstens 10 jaar betreffende de analyse, het ontwikkelen en het implementeren van telecommunicatie-oplossingen die toepasbaar zijn op grote schaal, in het bijzonder in een netwerkomgeving met minstens 50 sites en/of met minstens 5 000 gebruikers.
 • Je hebt het globale technische beheer (vastleggen van de technische vereisten, beoordeling van de verschillende voorstellen, implementatie, dagelijks beheer) verzekerd van één of meerdere projecten die de vervanging van telefooninstallaties in een grote organisatie (minstens 50 sites, minstens 5000 lijnen) tot doel hadden, met inbegrip van het in netwerk plaatsen ervan.
 • Je hebt minstens aan één project meegewerkt dat doel had verschillende video bewakingssystemen van verschillende merken en leveranciers te integreren in een videoarchitectuur die toelaat: 
  • De beelden doorheen een Wide Area netwerk naar één of meerdere regiekamers te brengen voor presentatie op scherm en opslag.
  • Deze beelden in reële tijd of op een later tijdstip ter beschikking te stellen van gebruikers buiten de regiekamer doorheen een Wide Area netwerk.

Specifieke kennis            

 • Je hebt een grondige praktische kennis van de architectuur (zowel hardware als software) van telefooncentrales in digitale en VoIP-omgevingen. Specifieke kennis van systemen van de productgroep Alcatel OmniPCX met inbegrip van het Omnivista beheersysteem heeft een voorkeur.
 • Je hebt een goede kennis van de verschillende technologieën voor codering van video (MPEG2, MPEG4) en hun toepassingen in oplossingen voor videobewaking en videoconferentie.
 • Je hebt kennis van  Unified Communications omgevingen.
 • Je hebt praktische ervaring met oplossingen voor het beheer van beelden in het kader van videobewaking. Specifieke kennis van de Genetec Omnicast productsuite heeft een voorkeur.
 • Microsoft bureauticaproducten kunnen gebruiken (Word, Excel, PowerPoint, ...)
 • Je beschikt verder over praktische kennis betreffende
  • TCP/IP et de toepassingen ervan in vaste en draadloze netwerken, in het bijzonder in de context van voice/video communicatie over IP.
  • vaste en draadloze lokale Ethernet netwerken in Layer 2/3 Switching,
  • Wide Area netwerken gebaseerd op huurlijnen, SDSL- en VDSL- verbindingen (MPLS IP VPN), hertzbundel verbindingen en routers.
  • installaties voor indoor coverage in gebouwen (GSM, 3G, …).

Taalkennis

Bij voorkeur tweetalig zijn (Nederlands, Frans) of, indien niet, over voldoende basiskennis van een tweede landstaal beschikken om probleemloos te kunnen deelnemen aan vergaderingen met andere specialisten en met vertegenwoordigers van de gebruikers.

Een degelijke kennis van technisch Engels is onontbeerlijk.

 

 Algemene kennis en vaardigheden

 

Communicatievaardig en luisterbereid zijn.

Blijk geven van autonomie en initiatief.

Zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen in de situatie.

In team kunnen werken.

Methodisch en precies zijn in het werk.

In staat zijn om schriftelijke rapporten op te stellen van zijn werk.

Creatief, opbouwend en georiënteerd naar ‘problemsolving’.

 

Salary Benefits: 

Wil je werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde kunt leveren ? Dan biedt EGOV SELECT  je een uitdagende functie bij de Federale Politie, met reële doorgroeimogelijkheden en een marktconforme verloning.  De kantoren van de Federale Politie zijn vlot bereikbaar (Koningsstraat 202A, 1000 Brussel) We hechten verder veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé-leven, en bieden je mogelijkheden om te telewerken.

Company Profile: 

Je zal werken binnen de Directie Politionele informatie en ICT middelen (DRI) van de Federale Politie, voor de Divisie Systems (DIST).

 

De Directie Politionele informatie en ICT middelen (DRI) is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT middelen. De Divisie Systems (DIST) ontwikkelt de ICT systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT systemen. Hij staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systeemarchitectuur (servers, netwerken, DB-beheer), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging.

Contact Name: 
Tom Hermant