Windows System Engineer - FOD Economie / SPF Economie

De Windowssysteembeheerder staat in voor :

  • automatisatie van software-installaties via  Orchestrator en SCCM
  • analyse van specifieke software aanvragen voor eindgebruikers
  • backup voor de dagdagelijkse activiteiten van de antivirusbeheerder
Criteria: 

- Je bent houder van een diploma hoger onderwijs (bachelor/graduaat) informatica.
- Deze functie vereist een grondige technische kennis van Microsoft Windows, SCCM, Orchestrator, ervaring met scripting met Powershell en kennis van Kaspersky als antivirussysteem

-Je hebt bij voorkeur al enkele jaren ervaring in een IT-omgeving op dit domein.

- De kandidaat wordt geïntegreerd in het technisch expertiseteam voor de eindgebruikersinfrastructuur.
- Dit team werkt nauw samen met het netwerk- en serverteams alsook met de technische tweedelijnssupport voor de eindgebruikers.
- Een basiskennis van de tweede landstaal is nodig om te kunnen deelnemen aan vergaderingen en overlegmomenten.Efen passieve kennis van het Engels is eveneens vereist voor het raadplegen van gespecialiseerde literatuur.

Salary Benefits: 

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

Locatie

FOD/SPF Economie BXL

Company Profile: 

Bij de IT-afdeling van de FOD Economie zorgt een dynamisch technisch team voor een veilige en performante basis PC-configuratie, gebaseerd op Windows7 en binnenkort Windows 10. Indien een klant-gebruiker specifieke functionaliteiten nodig heeft zoekt ze de software met de beste prijs-kwaliteitverhouding en die het best beantwoordt aan de functionele behoeften van de klant. Dit gebeurt in samenwerking met de klant-gebruiker en de administratieve dossierbeheerder. Voor de installatie van de software maakt ze gebruikt van Microsoft SCCM en wordt actief meegewerkt aan een verregaande automatisatie voor softwareinstallatie, vertrekkende van een aanvraag in de ITSM – tool (in 2018 Service Now) , via Orchestrator en SCCM tot installatie op de PC van de eindgebruiker. Wij zijn op  zoek naar een Windowssysteembeheerder voor de versterking van dit technisch team.

Contact Name: 
Arnaud Llamas Bravo