Waarden

Diensten van Egov Select/Egov vzw
 

Egov Select, de publieke benaming voor e-gov vzw, selecteert en rekruteert ICT-profielen voor federale overheidsdiensten en -instellingen en verstrekt als vzw enkel diensten aan zijn leden en uitsluitend op hun vraag.

Egov Select staat in voor: 

  • het volledige selectieproces;
  • de aanwerving van de kandidaat;
  • de personeels- en loonadministratie, inclusief sociaal overleg;
  • de maandelijkse facturatie aan zijn leden en de boekhoudkundige verwerking hiervan.

De federale overheidsdienst of -instelling neemt de werknemers van Egov Select op in zijn organisatie en is zelf verantwoordelijk voor:

  • de werkomstandigheden en het welzijn;
  • de jobinhoud en het algemeen functioneren in de organisatie;
  • het loopbaanpad (promoties, evaluaties, …);
  • de opleidingen.
Klant worden van Egov Select/Egov vzw
 

Uw organisatie wordt lid van Egov Select op het moment dat ze toetreedt tot de Egov vzw.

Alle actoren van de federale overheidsdiensten, uitgezonderd de instellingen die deel uitmaken van de sociale zekerheid, kunnen lid worden op voorwaarde dat ze niet BTW-plichtig zijn en een aantal richtlijnen volgen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de wet van 17 juli 2001 en de statuten van de Egov vzw.

De aanvragen tot lidmaatschap worden schriftelijk gericht aan de Afgevaardigd Bestuurder op de maatschappelijke zetel. Vervolgens wordt de kandidatuur voorgedragen aan de Algemene Vergadering, WTC III Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.

Tussen de leden en Egov Select/Egov vzw wordt vervolgens een bijzondere samenwerkingsovereenkomst (BSM) afgesloten die de samenwerking formaliseert.